Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Фармацевтична фирма представя проект за подобряване на производството си

Петък, 22 Април 2016 / Стил
1134

Официално представяне на проект BG16RFOP002-2.001-1033-C01  „Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на  „Адифарм” ЕАД“*

 

„Адифарм” ЕАД представя официално проект BG16RFOP002-2.001-1033-C01 „Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на „Адифарм” ЕАД“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).

Събитието ще се състои в петък, 22 април 2016 г. от 12.30 часа в конферентната зала на компанията на бул. „Симеоновско шосе“ № 130. Презентацията обхваща основните дейности и цели, заложени в проекта, информация относно получената безвъзмездна помощ, както и очакваните резултати в следствие на получената финансова подкрепа по ОПИК и Европейския фонд за регионално развитие.

Информация за договора:

 

BG16RFOP002-2.001-1033-C01 „Подобряване производствения капацитет и експортния потенциал на „Адифарм" ЕАД“

 

Обща стойност договора за БФП: 2 832 474.08 лв.

 

Обща стойност на договорената БФП: 991 365.93 лв.

 

* Платено съобщение 

 

 

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.001-1033-C01 „Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на „Адифарм” ЕАД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

White Press
Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

оперативна програма, конкурентоспособност, Адифарм

StreetView

Хванати в кадър

Неделя, 17 Декември 2017 / Приключения
Някои от най-смешните снимки от дивата природа   Наградите за най-смешните снимки на диви животни се провеждат от 2015 година, като целта е хората да бъдат по-информирани и ангажирани с опазването на природата. Може би усмихнатият хамстер или тромавото бухалче ще ви разсмеят, но&nb [...]

Българските полярници откриха риба без кръв

Петък, 18 Януари 2019 / Приключения
Българският природонаучен музей ще е вторият в света, който ще съхранява ледена риба Тази година българските полярници ще се завърнат от Антарктида с интересна находка – много рядък вид ледена риба с безцветна кръв. Новината съобщи ръководителят на експедицията проф. Христо Пимпирев, [...]