Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Уменията за четене в различните възрасти

Събота, 15 Февуари 2020 / Родители
1073
  • Photo by Brina Blum on Unsplash

Изграждането на любов към книжките от рано е важно за развитието на езика

 

Още като бебета децата изграждат умения, които поставят основата за четенето. Но, за разлика от естествени процеси като прохождането и поговарянето, четенето не се случва от само себе си. То изисква усилия и е дълъг процес. За да не го направим мъчителен, е важно да помогнем на децата да се подготвят за него, като натрупат богат набор от думи и интерес към книгите още от малки. Но без да насилваме нещата, когато още е рано за това. 

Децата развиват умения за четене със собствено темпо, така че може да не вървят според общите за дадена възраст умения, но ето какви са те според Аманда Морин, учител и автор на книги за обучение на деца със специални нужди.

 

Бебета

 

(0–12 месеца)

Започва да посяга към книги

Поглежда и докосва снимките в книгите

Реагира на книга с приказки, като издава бебешки звуци

Помага при отгръщането на страниците

 

Яслена възраст

 

(на възраст 1–2 години)

Гледа снимки и назовава познати предмети

Отговаря на въпроси за това, което вижда в книгите

Разпознава кориците на любимите си книжки

Казва думи от любимите книги

Започва да се преструва, че чете, като обръща страниците и съставя истории

 

Детска градина

 

(възраст 3–4 години)

Знае правилния начин да държи и борави с книга

Разбира, че думите се четат отляво надясно и страниците се четат отгоре надолу

Започва да забелязва думи, които се римуват

Преразва истории

Разпознава около половината букви от азбуката

Започва да свързва звукове с букви

Може да започне да разпознава имена с печатни букви и други често виждани думи, като такива на знаци и лога

 

(възраст 5 години)

Съпоставя всяка буква със звука, който представлява

Определя началните, средните и крайните звуци в изговорени думи като "куче" или "седя"

Казва нови думи чрез промяна на началния звук

Забелязва съвпадение на думите, които чува, с думите, които вижда на страницата

Озвучава прости думи

Пита и отговаря на въпроси във връзка с дадена история

Преразказва история по ред, като използва думи или снимки

Отгатва какво ще се случи по-нататък в историята

Започва да чете или да моли му четат книжки 

Използва езика на историята по време на игра или разговор

 

Предучилищна възраст и първи клас

 

(6–7 години)

Научава правилата за правопис

Продължава да увеличава броя на думите, които разпознава Подобрява скоростта на четене и плавността

Използва контекстните знаци, за да озвучи и разбере непознати думи

Връща се и препрочита дума или изречение, което няма смисъл (самонаблюдение)

Свързва прочетеното с лични преживявания, други книги, които е чело или са му четени, събития

 

Начална училищна възраст

 

(8–10 години)

В трети клас преминава от обучение по четене към четене, за да научи нови неща

Прецизно чете думи с повече от една сричка

Научава частите на думата

Чете за различни цели (за удоволствие, за да научи нещо ново, да измисли указания и т.н.)

Разглежда различни жанрове

Описва настройката, героите, проблема/решението и сюжета на историята

Определя и обобщава последователността на събитията в една история

Определя основната тема и може да започне да идентифицира второстепенни теми

Прави заключения („чете между редовете“), като използва знаци от текста и предварително знание

Сравнява и разграничава информация от различни текстове

Обръща се за доказателства към текста, когато отговаря на въпроси, свързани с него

Разбира метафори и други изразителни средства

 

Средна училищна възраст

 

Продължава да разширява речника и да чете по-сложни текстове

Анализира как се развиват героите, как взаимодействат помежду си

Определя теми и анализира как се развиват в хода на текста

Използва доказателства от текста, за да подкрепи анализа

Определя образност и символика

Анализира, синтезира и оценява идеи от текста

Разбира сатира, сарказъм, ирония и подценяване

 

Ако смятате, че детето ви се бори с четенето, отбелязвайте това, което виждате и определете с кои етапи от четенето се затруднява. Споделете притесненията си с лекаря или учителя на детето си. Имайте предвид, че някои училища се фокусират върху различни умения в различни класове.

 

А вие ще споделите ли вашия опит с четенето? Очакваме историите ви на editors@streetwatch.bg

 

Вижте още:

Време с децата: Това трудно лятно четене

Защо детето не се справя с четенето

Признавайте трудностите на децата

Четенето е пряко свързано с успеха

White Press
Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

четене, обучение, език, образование, деца, родители, СОП

StreetBoard

Активни граждани

Неделя, 19 Март 2017 / Общество
Все повече хора подават сигнали за нарушения на правилата за паркиране през мобилни приложения   Жителите и гостите на София стават по-стриктни в спазването на правилата, показва отчетът за дейността на Столичния инспекторат за 2016 г. През миналата година има спад на санкции [...]

Всеки пети младеж е безделник

Четвъртък, 08 Септември 2016 / Общество
И това се отчита като напредък в доклада за изпълнението на стратегията за учене през целия живот   22,2% от младежите на възраст между 15 и 29 години не учат, но и не работят. Това отчита доклада за 2015 година за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот, [...]