Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

10-годишните българчета четат по-добре от повечето си връстници в Европа

Вторник, 05 Декември 2017 / В клас
695
  • media-partner.info

Повече от половината български четвъртокласници достигат високо ниво на четене с разбиране, показва изследването PIRLS

 

Българските четвъртокласници са сред отличниците в авторитетното международно изследване PIRLS 2016, измерващо уменията за четене. Нашите 10-годишни ученици са се класирали на 11-о място от 50 държави.

България участва за четвърти път в PIRLS – през 2001, 2006, 2011 и 2016 г. Изследването е обхванало 4281 деца, 214 начални учители от 153 училища и 4242 родители. Децата са работили върху два вида текстове, измерващи уменията им да търсят и извличат информация, да интерпретират, анализират и оценяват прочетеното. Учениците ни достигнаха 552 точки при средно 500 за изследването и изпревариха връстниците си от САЩ (549 т.), Италия (543 т.), Германия (537 т.), Израел (530 т.), Франция (511 т.) и др.

Анализът на PIRLS доказва, че посещаването на детска градина има пряка връзка с резултатите на децата. 79% от българските участници са ходили на детска градина минимум 3 години. Това е увеличение с 21% спрямо 2011 г. В същото време необхванатите в предучилищна подготовка деца са намалели от 10% през 2011 г. на 3% през 2016г. Четвъртокласниците, които са ходили най-малко 3 г. на детска градина, са изкарали 53 т. повече от тези, посещавали по-малко от година, и 75 т. повече от необхванатите в предучилищна подготовка, посочват от Министерството на образованието и науката.

Удовлетвореността на учителите също е определящо за резултатите на техните ученици. През 2016 г. 40% от преподаватели са посочили, че са удовлетворени от работата си, а техните ученици имат средно 557 точки. 52% са донякъде удовлетворени, а едва 8% са неудовлетворени. Възпитаниците им са постигнали съответно 548 т. и 543 т.

Международното изследване PIRLS се фокусира върху две основни цели при четенето в и извън училище – четене с разбиране на художествени текстове и извличане и ползване на информация от научно-популярни текстове. Задачите в тестовете са свързани с четири когнитивни процеса – търсене и извличане на информация, извеждане на преки заключения, интерпретиране и обобщаване на идеи и информация, както и анализ и оценка на съдържанието, езика и структурата на текста.

Резултатите показват, че децата се справят еднакво добре с литературните и научно-популярните текстове. Средният им резултат при първия вид е 551 т., а при втория – 554 т. PIRLS използва сравнителни равнища на способностите и разделя учениците спрямо получените резултати. Най-високото – напреднало равнище, изисква 625 точки, а високото – 550 т. Повече от половината български четвъртокласници, участвали в изследването, достигат високо ниво, а всеки пети и напреднало. За сравнение, останалите държави имат едва 10% ученици с постижения на напреднало равнище. Това означава, че българските ученици са добили достатъчно знания от учебното съдържание и дори го надхвърлят. Едва 5% от четвъртокласниците ни не са успели да изкарат 400 т. и да покрият ниското равнище.

Анализите показват, че фактори като образователните възможности и социално-икономическото състояние на семейството влияят в най-голяма степен на резултатите на учениците и са основополагащи за отношението на подрастващите към обучението. Децата, които имат повече от 100 книги, връзка с интернет, самостоятелна стая и поне един родител с висше образование, са изкарали средно 144 точки повече от децата с по-малко от 25 книги у дома, чиито родители нямат по-високо от средно образование.

Важен фактор за постиженията на българските ученици е и използването на езика на теста в семейството. 83% от учениците винаги или почти винаги говорят на български в семейството, 11% са посочили, че го използват понякога, а 6% - никога. Разликата в постиженията им е 117 точки.

Международното изследване измерва и нагласата на децата към четенето. 55 % от участниците имат положителното отношение към книгите и обичат да четат, докато 12% казват, че четенето не ги влече. Очаквано, техните резултати са средно с 47 т. по-ниски. 

 

Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

деца, четене, четвъртокласници, PIRLS

StreetBoard

Парите за лихвоточки свършиха

Петък, 05 Август 2016 / Общество
Хората не могат да си плащат повече ипотеките   Голям брой българи притежават т. нар. жилищно-спестовни влогове, по-известни като лихвоточки. Нормално е държавата да поеме своя ангажимент към спестителите, защото притежателите на лихвоточки са именно такива. Коректността изисква щом са [...]

Момиче на късмета

Събота, 05 Ноември 2016 / Българи от ново време
След успешна кариера в САЩ Свилена Рачева избира живота сред природата и се връща, за да отглежда коне в планината     Какво кара млада и успешна жена да остави телевизионната си кариера, успеха си на фотомодел и постигнатата американска мечта, за да заживее в каравана под звездит [...]