Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Кабинетът прие критерии за средищни градини и училища

Сряда, 28 Юни 2017 / В клас
3030
  • uchilishta.guide-bulgaria.com

Минимум 4 деца трябва да пътуват от друго населено място, за да не бъде закрита детска градина 

 

Минимум четири деца в предучилищна възраст от друго населено място – това е изискването за определяне на една детска градина за средищна, което означава, че няма да бъде закривана заради липса на деца в населеното място.

Министерският съвет гласува критериите за определяне на средищни училища и детски заведения, като поставя условие в селищата, откъдето са децата, да няма градина или училище, което да организира задължително предучилищно образование. Също така, градината трябва да е на най-малко разстояние от мястото, откъдето идват децата, измерено по асфалтов път. Условието се въвежда, тъй като в планинските райони често пъти по-краткият път е без асфалтова настилка, а това е пряко свързано с безопасното пътуване на децата до съответната детска градина или училище.

В училище, което кандидатства за статут на средищно, трябва да има най-малко 10 пътуващи от други населени места ученици в задължителна училищна възраст. В предложенията допълнително трябва да се посочи какви са възможностите за осигуряване на целодневната организация на учебния ден, както и за осигуряване на обедното хранене на децата.

Списъкът на средищните детски градини и училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет. Предложенията се внасят до 10 септември в Министерството на образованието и науката. Предложенията за средищни училища и детски градини трябва да съдържат мотиви за необходимостта от включването им в списъка и данни за броя на децата, както и да бъде посочена информация дали училището или градината съответстват на критериите, описани в постановлението.

За пътуващите деца и ученици трябва да се осигурява безплатен транспорт, като задължително се определят придружители на децата и на учениците от 1-4 клас по време на пътуването до средищната детска градина или до средищното училище.

 

 

Шест професионални гимназии са обявени

за училища с национално значение

 

Правителството обяви шест неспециализирани училища за училища с национално значение. Това са Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ – Ловеч, ПГ по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ – Тетевен, ПГ по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград, Професионалната техническа гимназия „Шандор Петьофи“ – Разград, ПГ по компютърни технологии и системи – Правец, и ПГ по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на правителството.

Според държавния образователен стандарт за институциите в системата на предучилищното и училищното образование училище с национално значение е това, което дългосрочно изпълнява национална задача, възложена със заповед на министъра на образованието и науката, както и училище, в което се обучават ученици от много области. Всички училища със статут на национални са държавни и са към МОН.

 

Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

средищни детски градини, средищни училища, деца, образование

StreetBoard

Как се спасяват лъвчета - историята на Масуд и Терез

Понеделник, 30 Октомври 2017 / Истории от града
Оказа се, че ако не вземем бебетата да опитаме да ги гледаме, те остават там да умрат   Когато в началото на септември получихме сигнал за новородени лъвчета в клетка в зоопарк Разград, които са отхвърлени от майката и в момента ги тъпчат минавайки отгоре им тя и мъжкият лъв в клетката, [...]

Жителите на "Младост" свикват референдум срещу строежите

Неделя, 11 Септември 2016 / Истории от града
Жители на източните квартали събират подписи, за да спасят каквото е останало от зелените площи   Преди десетина години по време на строителния бум, когато всяко свободно кътче се застрояваше, а върху полянки и детски площадки никнеха жилищни и офис сгради, столичният район „Младо [...]