Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Оценяват 3-годишните деца за проблеми с ученето

Петък, 11 Август 2017 / В клас
1330
  • roditel.bg

Предвижда се и по-бърза комуникация между учители и родители за наложени наказания и разтоварване на учителите от бумащина

 

Тригодишните деца, които посещават детска градина, ще минават през задължителна оценка на обучителните способности и рисковете от обучителни затруднения. Това предвижда проектът на нова наредба за приобщаващо образование, който беше представен в Министерството на образованието. Оценяването на децата ще влезе в сила най-рано от следващата учебна година, а самата оценка ще се прави от учителите, които ще бъдат обучени на това.


"Това е най-ранната възраст, в която децата постъпват в детските градини. И като погледнем към стандартите за ранно детско развитие смятаме, че това е периодът, в който можем да възстановим най-напред възникналите предпоставки за обучителни трудности", обясни съветникът в Министерството на образованието Мария Семерджиева.

Ще има обучения за учителите в детските градини в цялата страна за провеждане на ранно оценяване на риска от възникване на обучителни затруднения при деца от 3 години до 3 години и 6 месеца. С разрешение от родител ще се прилага скрининг тест, разработен от учени и експерти и съобразен с възрастта на децата. „Идеята е, че с целенасочена работа от тази възраст, такива трудности могат да бъдат преодолени, заяви заместник-министър Деница Сачева.

С проекта на наредба се дава право на регионалните екипи за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности да оказват по-голяма подкрепа на детските градини и училища в съответната област. Те ще могат да изпращат мобилни групи от специалисти – психолози, логопеди и др., в образователни институции, които нямат такива. Това ще спомогне и за по-добрата връзка между училището и родителите.

Детските градини и училищата вече няма да са задължени да определят координиращ екип, който да отговаря за плановете за подкрепа на децата и учениците. За това ще се грижи само един човек - координатор, определен от директора.Училищата ще уведомяват родителите

за наложените наказания

 


Наредбата дава допълнителни възможности на училищните екипи в комуникацията им с родителите - при проблем с даден ученик, учителят ще може да изпраща задължителното уведомление и по имейл, вместо да изчаква свързване по телефона.

"Когато трайно не може да бъде открит родителят и да се обсъди налагането на санкция на детето, има механизъм, според който директорът на училището уведомява, че това дете е оставено без родителска грижа. Уведомява отдел "Закрила на детето". Защото според разпоредбите на закона за предучилищното и училищно образование, дете в риск е такова дете, което трайно е останало без родителска грижа", добави Семерджиева.

Нови са и правилата за извиняване на отсъствия - до 3 дни по семейни причини ще се разрешават само с уведомление до класния ръководител, а до 7 дни - с уведомление до директора.

Министърът на образованието Красимир Вълчев съобщи, че новите учебници за втори, шести и осми клас трябва да бъдат доставени до училищата в периода от 10 до 20 септември.
Там, където има закъснение, ще бъде осигурен електронен вариант на учебника.

 

Разтоварват учителите

 

В новата наредба е предвидено административната работа на учителите да се намали 10 пъти. По сега действащия нормативен акт, ако в училище има 15 ученици с необходимост от допълнителна подкрепа за личностно развитие, екипът трябва да изготвя годишно около 480 писмени документа. Предложението е те да бъдат сведени до около 45.

Заместник-министър Деница Сачева обясни, че се предвижда децата и учениците с изявени дарби и таланти да получават допълнителна подкрепа в центровете за личностно развитие. Те ще могат да се възползват от индивидуални учебни планове в училищата си, с цел да бъдат усъвършенствани дарбите им. „За следващата учебна година ще се търси финансиране за стимулирането на такива ученици да участват в национални и международни олимпиади“, каза Сачева. 

С друга промяна ще бъдат осигурени консултации за кариерно ориентиране на учениците в училищата. За целта педагогическите съветници и психолозите ще им дават въпросници, разработени по проекта на МОН „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Ще се ползват и ресурсите на портала orientirane.mon.bg. Мария Семерджиева посочи, че до момента над 65 000 деца са преминали кариерно ориентиране. В 42 училища в страната пилотно са създадени кариерни клубове, които насочват учениците към подходящите за тях професии. „Предвижда се в бъдеще такива клубове да има във всички училища“, допълни тя.
Новата наредба въвежда ясна процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности след VII и X клас за продължаване на образованието в профили и в специалности от професии.

Проектът на нова наредба за приобщаващото образование ще бъде предложен за публично обсъждане до 10 септември 2017 г.

Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

деца, проблеми с ученето, тестове, отсъствия, санкции, МОН, родители

StreetInside

Чудото на Благодатния огън

Събота, 15 Април 2017 / На предела
  Всяка година неизгарящият пламък се спуска от небето в храма „Възкресение Христово“ в Йерусалим И тази година българската църковна делегация ще отиде в Йерусалим, за да донесе частица от благодатния огън, с която Божията искра да стигне до домовете на всички вярващи. В [...]

(Не) възможното

Сряда, 10 Юли 2019 / Към себе си
Лесно е да развееш бялото знаме, когато не вярваш в себе си   Отдавна от речника си изтрих частицата „не”. Започнах да гледам на нея като на преграда пред моя личен хоризонт, която сама съм си поставяла. А когато няма прегради гледката към постиженията ни изглежда по-красива [...]