Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Програма за личностно развитие чрез училищата

Четвъртък, 07 Септември 2017 / В клас
616
  • intaward-bg.org

Започва кампания по лицензиране на училища в страната

 

Фондация „Международна награда на херцога на Единбург - България“ стартира кампания по лицензиране на училища като Независими оператори на Наградата, което би им дало възможността директно да предоставят програмата на Наградата на своите възпитаници.

„Международната награда на херцога на Единбург“ (Наградата) е водеща международна програма за личностно развитие и постижения за младежи на възраст между 14 - 24 години. От създаването си през 1956, до този момент повече от 8 милиона млади хора от над 140 страни са предприели редица доброволни и предизвикателни дейности в рамките на Наградата. Участниците в програмата си поставят стимулиращи лични цели, които с постоянство, насоки и подкрепа от опитни лидери трябва да постигнат за определен период от време в трите нива – Бронз, Сребро и Злато. Те избират активности в направленията - Умения, Физическа активност и Доброволчество, и преживяват Приключенско пътуване, а в ниво Злато, участват и в проект в полза на обществото, далеч от родното си място.

В България Наградата официално стартира в началото на 2014 г. В момента над 500 младежи от 16 града в България активно постигат своите цели в индивидуалната си програма в Наградата. 37 са лицензираните оператори, сред които има училища, неправителствени организации, бизнес организации и студентски асоциации.

 

 

Всяко училище и организация в България има възможност да стане Независим оператор на Наградата, като за целта преминава през лицензираща процедура и се запознава с ценностите, философията и стандартите на програмата. Учителите, които са мотивирани да участват активно в процесите, свързани с програмата, преминават специализиран обучителен курс. Те стават част от пътя, който изминават младите хора към постигането на личните си цели и им помагат да поддържат мотивацията и постоянството си, за да постигнат Наградата и да получат международно признание за своите усилия. Програмата дава добавена стойност на образователния процес, като сертифицира всички знания и умения, придобити в извънкласните допълнителни дейности, и дава възможност за справяне с трудни и  поощряване на активни ученици. Тя утвърждава училището като привлекателно място и среда за развитие на младите хора, осигурява възможност за развитие на екипа, участие в международни проекти и създаване на нови партньорства.

 

Какви са изискванията за училищата: 

 

- Опит и желание за работа с младежи в извънкласни и доброволчески дейности;

- Организационен капацитет – хора, които имат опит и желание да работят с младежи;

- Вътрешни правила и процедури за работа с млади хора (етичен кодекс, процедура);

- Желание да се валидират с международно признат сертификат, качествата и уменията, придобити в сферата на неформалното учене;

 

В рамките на програмата учителите имат възможност да усъвършенстват уменията си за работа с младежи и да се възползват от широк набор утвърдени и работещи методи за неформално обучение, като в същото време развият и своите лидерски и менторски умения. Наградата може да послужи и за скъсяване на дистанцията между учител и ученик и подобряване на комуникацията, мотивацията и разбирането между двете страни. Независимите оператори на Наградата имат възможност да комуникират и да създават партньорства с всички лицензирани организации в над 140 държави.

 

Какви са ползите за младежите:

 

- Натрупват житейски опит и развиват умения, които са важни в ежедневието и всяка сфера на живота, както и подобряват успеваемостта си в рамките на учебната програма  (целеполагане, екипни умения, желанието да се развиваш, постоянство, упоритост и приключенски дух);

- Развиват потенциалните им, и дават осъзнатост за силните им и слаби страни;

- Открият нови интереси и светове, приятели и възможности на Международно ниво;

- Създават нови приятелства и взаимоотношения с връстниците си, както и с другите поколения за правене на нещо положително и конструктивно в свободното си време;

- Да са свободни и отговарни в избора на техните собствени цели и тяхното постигане, което може да надвишава очакванията им;

- Повишават тяхната самоувереност и самочувствие;

- Развиват чувството за отговорност към другите;

- Създават активно, самостоятелно и мотивирано отношение към света около тях;

-Получават сертификат на The Duke of Edinburgh’s International Award. 

 

Срокът за кандидатстване е 30 септември 2017 г. 

 

Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

личностно развитие, програма, Награда на херцога на Единбург, награда

StreetBoard

Търсят се инженери и учители

Понеделник, 16 Октомври 2017 / Общество
  Безработицата намалява до 6,5%, но бизнесът продължава да не намира подходящите кадри   Преподаватели и работници в промишлеността – това са най-търсените служители, показват данните на Агенцията по заетостта за септември. Безработицата намалява до 6,5%, като за година&nb [...]

Няма застраховка срещу инвалидния стол

Неделя, 21 Октомври 2018 / Общество
Какво постигате като обиждате хората с увреждания?   Нормалната държава е тази, която не поставя ограничения – нито физически, нито психически на гражданите си. А не тази, която е затвор, както за хората с увреждания, така и за останалите. У нас битува клишето, че сме толерантна д [...]