Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Училищата ще могат да въвеждат нови учебни предмети

Сряда, 01 Юни 2016 / В клас
1563
  • Засега статутът "иновативно училище" ще е само за престиж

 

Ще има и иновативни учебни заведения, но засега без допълнителни пари

 

 

Дългоочакваното модернизиране на училищното образование изглежда на една крачка разстояние. МОН е на път от догодина да даде свобода на всяко българско училище да въведе нови методи на преподаване, нови учебни предмети, да увеличи учебните седмици или да изнесе часовете сред природата, ставайки иновативно, пише „Сега“. Това са част от новостите в проекта на държавен образователен стандарт за институциите в предучилищното и училищното образование, представен вчера от просветното министерство.

 

Иновативни училища

 

ще са тези школа, които извършват "целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с която се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес". Всички държавни, общински или частни школа могат да кандидатстват пред МОН за подобен 4-годишен статут с проект за иновации. В него те трябва да докажат, че могат да повишат резултатите на учениците си чрез иновативни елементи - например усъвършенствано управление, подобрена среда, нови преподавателски методи, различни учебни планове и програми и др. Иновациите могат да се прилагат за част от учениците в училището - дори само за 1 паралелка, випуск или за определени по даден признак деца от различни класове, в зависимост от целите.

 

 

При "по-слабите" училища, в които преобладават децата с различен майчин език от българския, иновацията би могла да бъде въвеждане на електронни продукти за развитие на речта, повече игрови прийоми, песни, упражнения за стимулиране на положителните емоции, изнасяне на часовете навън в музей, планина и др., посочиха от МОН. Възможно е часовете да не са стандартните 40 мин., а да са в блокове по 100 мин. - например при изобразителното изкуство.

 

Кандидатстването за статут

 

ще е до 31 януари на съответната година. Комисия в МОН от психолози, педагози, социолози и учени ще оценява до 31 март подадените проекти по ред критерии (ясна цел, измерими резултати, приложимост на иновацията, възможности за мултиплицирането й и др.) и ще предлага ежегодно списък на иновативните школа. Одобрените училища (реално такива може да има от 2017/18 г.) ще бъдат контролирани всяка година от регионалните инспекторати и ако се установят нарушения или несъответствия между целите и резултатите, те ще губят статута си. Гаранция, че с децата няма да се експериментира, ще представлява съгласието на всички учители от училището и на всички родители, чиито деца са включени в проекта. При кандидатстването ще се иска и предоставяне на научни данни и доказателства, свързани с ефективната приложимост на иновациите.

Все още от МОН обмислят дали за новия тип училища да има допълнително финансиране. При всички случаи то би могло да бъде след първата година, за да се видят първо резултатите от новите практики. Предимство на иновативните школа е, че те ще са по-свободни да прилагат специфични педагогически методи или да въвеждат нови учебни предмети. Учебните им седмици могат да са не 36, а 38, а 30% от учебното съдържание може да се преструктурира.За националните училища

 

пък се въвеждат нови, по-строги критерии. Занапред такива ще са школата, които изпълняват дългосрочно национална задача. Тя ще се възлага от просветния министър, но може да бъде и инициатива на училището. Националната задача трябва е "с трайно значение за обществено-икономическия живот в поне 15 области в страната и за чието изпълнение е осигурено целево държавно финансиране". За училища с национално значение ще могат да се обявяват и тези, които обучават ученици от много области - поне 20 деца от други области.

21-те националните училища по изкуствата, които са към културното министерство, ще запазят статута си. В страната има още около 20-ина национални училища, някои от които обаче няма да успеят да отговорят на новите критерии на МОН. В същото време в София има профилирани и професионални школа с деца от много области, които ще придобият статут с национално значение. Този статут също ще е за 4 години, но той ще се дава от МС.

 

Автор: Силвия Георгиева, "Сега" 

White Press
Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

училища, МОН, иновативни училища, избор на предмети

StreetInside

Приказка за безполезното страдание

Четвъртък, 13 Юли 2017 / Към себе си
Как можем да разрушим собствения си живот   - Това ли е опашката за даване на жертва? - Да, това е! - Вие сте след мен. Аз съм номер 852, вашият номер е 853 ... - О, Боже мой ... това е дълга опашка. - Не се притеснявайте, тя се движи бързо. В чие име ще правите жертва? - Ще направ [...]

Има ли родени престъпници?

Сряда, 16 Януари 2019 / На предела
И може ли науката да направи нещо срещу агресивното поведение?   Много изследвания в последните години показват, че антисоциалното поведение може да се окаже кодирано в гените ни. Изследвания в тази област се правят от 1968 година, когато учени са открили, че 3% от мъжете с агресивно по [...]