Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

WWF: С европейски субсидии се вреди на природата

Сряда, 15 Май 2024 / Общество
155
  • pixabay.com

Милиарди евро годишно се наливат в селското стопанство, транспорта и водната инфраструктура

 

Между 34 и 48 млрд. евро от европейските субсидии се изразходват всяка година за дейности, които увреждат природата. Това показва нов доклад нов доклад на WWF. Макар че те обхващат всички основни сектори на икономиката, основната част от тях произхожда от селското стопанство.

Според ново изследване до 60% от финансирането по линия на Общата селскостопанска политика на ЕС, възлизащо на 32,1 млрд. евро годишно, се изразходва от държавите от ЕС за дейности, които насърчават мащабно неустойчиво земеделие. Тези практики опустошават природните местообитания, като същевременно предоставят само минимална подкрепа на земеделските стопани за справедлив преход към устойчиви на климата практики. Преките субсидии в други сектори, като рибарството (между 59 и 138 млн. евро), транспортната инфраструктура (1,7-14,1 млрд. евро) и водната инфраструктура (1,3-2 млрд. евро), също допринасят значително за загубата на природа.


„Всяка година с над 30 млрд. евро от ОСП се финансират дейности, които вредят на природата и не подпомагат земеделските стопани. Това внушително число се равнява приблизително на всички годишни разходи на национални правителства като Хърватия и Люксембург. Предвид тежката криза с разходите за живот, тези констатации трябва да бъдат като звън на будилник. Правителствата на ЕС трябва спешно да приведат публичните си разходи в съответствие с екологичните и социалните изисквания“, посочва Тихо Вандермасен, директор „Политики и стратегия“ от офиса за Европейски политики на WWF в Брюксел.

Това неправилно разпределение на средствата рязко контрастира с нуждите, посочени в Стратегията на ЕС за биоразнообразието до 2030 г. Тя изисква около 48 млрд. евро годишно за финансиране на дейностите на земеделските стопани, собствениците на земя, селските и крайбрежните общности за ефективно опазване и възстановяване на биоразнообразието. Днес ЕС и държавите членки не успяват да постигнат тази цел, като недостигът е повече от 18 млрд. евро всяка година.

„Правителствата не само харчат милиарди евро от парите на данъкоплатците, които вредят на природата, но и подкопават усилията на ЕС за нейното опазване и възстановяване в съответствие с международните ангажименти. Пренасочването на тези субсидии може лесно да запълни недостига от финансиране, необходим за постигане на целите на ЕС в областта на биологичното разнообразие“, смята Естер Асин, директор на офиса за Европейски политики на WWF.

WWF настоява правителствата и ЕС да създадат правно обвързваща рамка, която да гарантира навременното и социално справедливо постепенно прекратяване на субсидиите, които вредят на биоразнообразието. Те трябва да бъдат пренасочени към природосъобразни решения, които биха могли да защитят по-добре европейските граждани от въздействието на климата. От организацията също призовават за ускоряване на действията за прекратяване на зависимостта на съюза от изкопаеми горива и да се даде приоритет на природата.

Докладът включва примери за вредни субсидии от земеделието, транспортната и водна инфраструктура от редица държави, сред които и България. Проучването обръща специално внимание на субсидираната паша на едър рогат добитък в националните паркове по мярката „пасторализъм“. Документираните въздействия от прилагането на мярката в два изминали финансови периода са следните: кравите утъпкват и преизпасват тревни местообитания и редки растения, замърсяват извори и езера, навлизат в резервати, пречат на дивите кози да заемат оптималните си местообитания и др. Докато пашата в националните паркове остава разрешена от закона, спирането на субсидирането ѝ би спомогнало да се намали натискът върху планинските езера и алпийските ливади, смятат от природозащитната организация.

 

Изгубили сме 68% от дивите животни на планетата

WWF: Европа е изправена пред риск от недостиг на вода до 2050 г.

White Press
Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

WWF, природа, земеделие, европейски субсидии

Street of Hope

Малките акционери срещу технологичните гиганти

Събота, 13 Януари 2018 / Гласът на детето
Инвеститорите все повече надигат глас срещу пристрастяващото действие на мобилните устройства върху детската психика   Ако родителите започват деня си с телефона, говорят по работа докато прибират детето от детска градина, а вечер са погълнати от социалните мрежи, децата със сигурност с [...]

Образователното министерство с план срещу агресията в училищата

Понеделник, 10 Април 2017 / В клас
Обучават учителите да оказват първа помощ при инциденти   22 конкретни мерки съдържа междуинституционалният план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в училищата, представен днес от министъра на образованието и науката проф. Николай Денков. Половината от тези [...]