Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Албания има повече инвестиции от България

Четвъртък, 06 Април 2017 / Общество
370

Преките външни инвестиции в България за 2016 г. са едва 1,5% от БВП

 

Регистрираните преки чуждестранни инвестиции в Албания са се увеличили значително през 2016 г., достигайки близо 1 милиард евро, показаха публикуваните данни на Централната банка на Албания. Чуждите компании са инвестирали 983 млн. евро през изминалата година, което е увеличение с 10,5% в сравнение с 2015 г.

Икономиката на Албания е спечелила от два големи енергийни проекта: Трансадриатическият газопровод за природен газ (TAP) и водните електроцентрали при река Девол. Само през последното тримесечие на 2016 г. инвестициите в сектора на енергетиката са били 166,5 милиона евро, а като цяло през годината в енергетиката на Албания са влезли около 370 милиона евро.

За 2016 г. чуждестранните инвестиции в Албания възлизат на 10% от БВП и имат голям принос за ръста на икономиката с близо ръст на БВП от 4% и увеличаване на заетостта в страната.

За сравнение чуждите инвестиции в България се свиват с близо 60% за 2016 г. Данните на БНБ показват, че към края на миналата година чуждестранните инвестиции в българската икономика са 682.8 млн. евро. Свиването е във всички категории, но с най-голяма тежест в понижението е намаляването на дългосрочните вложения на международни компании в акционерни участия в дъщерни дружества в страната, т.е. в дялов капитал. Така преките чужди инвестиции в България за 2016 г. са едва 1,5% от БВП.

White Press
Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

инвесстиции, БВП, Албания

Street of Hope

Колко опасен може да бъде Синият кит?

Вторник, 12 Септември 2017 / Родители
Според нас много, защото децата са лесни за манипулиране    Дали играта „Син кит“ съществува или не, все още се приема за недоказано безспорно. Но едва ли има някой, който се съмнява, че уязвимо по различни причини дете може да попадне на недоброжелатели в мрежата [...]

Разработват нови правила за осиновяване

Сряда, 09 Май 2018 / Гласът на детето
Разработват се нови насоки за работата на социалните работници и приемните семейства   До 30 май очакваме да бъдат разработени нови указания при подготовката на дете за национално и международно осиновяване, обяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеон [...]