Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Българите губят вярата си в демокрацията

Четвъртък, 07 Юни 2018 / Общество
346
  • Хората се чувстват изключени от решенията за бъдещето си

Една 8% от хората смятат, че законите се прилагат еднакво за всички

 

 

Мнозинството български граждани се чувстват непредставени в демократичните институции, смятат, че законите в страната не се прилагат еднакво за всички и остават изолирани от обществения живот. Въпреки това те вярват, че демокрацията е най-добрата форма на държавно управление за България. Това показва национално представително проучване на общественото мнение, проведено от Институт Отворено общество - София през април тази година. Най-голям дял от участвалите в проучването (45%) са съгласни с твърдението, че демокрацията е най-добрата форма за управление на страната, несъгласните с това твърдение са около една трета (34%), а всеки пети не може да прецени какво да отговори. Делът на гражданите, които имат доверие в демокрацията е спаднал със 7% за последните 3 години. През 2015 година демокрацията е определяна като най-добра форма на управление за България от 52% от анкетираните. Сред по-образованите, сред хората под 45 г., сред работещите и сред хората с по-високи доходи, има по-високо доверие в демокрацията, отколкото средно за страната. Две трети от хората продължават да бъдат уверени, че техните основни граждански права са защитени – 75% смятат, че няма вероятност през следващата година да бъдат хвърлени в затвора без съд и присъда, а 67% смятат, че няма вероятност да станат жертва на полицейско насилие.

Представителната демокрация и равенството на всички пред закона обаче остават незавършен проект в очите на мнозинството български граждани. Големи обществени групи не се чувстват представени в изборните органи на държавната и местна власт, не членуват в партии или организации и не са съгласни с твърдението, че законите в страната се прилагат еднакво за всички. 60% от пълнолетните граждани на страната не са съгласни с твърдението, че в парламента има поне един народен представител, на който биха се доверили и който защитава интересите на хората като тях. Съгласните с това твърдение представляват три пъти по-малък дял от анкетираните (21%). По-слабо представени в общинските съвети и в Народното събрание се чувстват ромите, младите, по-ниско образованите и безработните.

Същевременно, едва 8% са съгласни, че законите у нас се прилагат еднакво за всички. На противоположното мнение са почти десет пъти повече анкетирани – 76% смятат, че законите в страната не се прилагат еднакво за всички. Само около една трета (29%) от респондентите са съгласни с твърдението, че законите са справедливи (на противоположното мнение са 58% от анкетираните) и само 14% са съгласни, че законите са ясни и разбираеми (67% са на противоположното мнение).

Бедността, безработицата и ниската образованост са фактори за изключване на големи обществени групи от участие в демократичния процес, но дискриминацията също играе значителна роля – на местни изброи 70% не биха гласували за кандидат за кмет, който е български гражданин от ромски произход, 65% не биха гласували за кандидат за кмет, който е гей, 63% не биха гласували за български гражданин от турски произход. Над половината от респондентите (51%) съобщават, че са чували в публичното пространство реч на омразата (изказвания, които изразяват неодобрение, омраза или агресия спрямо представителите на етнически, религиозни или сексуални малцинства).

Гражданското участие в организираните форми на обществен живот остава силно ограничено, отчита проучването. Участие в инициативи на неправителствени организации през последните 12 месеца съобщават около 5% от анкетираните, а тези, които заявяват, че през същия период са положили доброволен труд, са под 9%. Според Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество – София, като нова държава членка на ЕС, България има нужда от продължаваща подкрепа за преодоляване на различията с по-развитите държави в Западна Европа не само по отношение на доходите и икономиката, но и по отношение на демократичната култура и гражданското участие.

 

Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

демокрация, гражданско общество, политика, неправителствени организации, Отворено общество

StreetInside

Офицери или пешки

Събота, 07 Май 2016 / Към себе си
  Бойните изкуства ни учат на вътрешно спокойствие, за да се справим със себе си първо на татамито, а после и в живота          Много хора си мислят, че бойните изкуства са свързани с агресия. Истината е, че колкото повече тренира, толкова човек става по-спо [...]

Медитация за освобождаване и пречистване на отрицателна енергия

Вторник, 29 Август 2017 / На предела
    Отдайте цялата болка, цялата негативна енергия, всичко, което задържате в себе си   За медитацията няма определени изисквания, единственото най-важно е сами да почувствате по кое време на деня и на кое място да я изпълните. В началото ще ви е най-лесно, ако сте усамотени [...]