Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

По 2,5 млрд. лева на година потъват в сивия сектор

Четвъртък, 28 Септември 2017 / Общество
616
  • pixabay.com

Изследване на БСК показва какви са мащабите на укритите данъци 

 

Минимум 22,6 млрд. лева са несъбраните данъчни вземания в резултат на скритата икономика в периода 2007 – 2016 година, показва анализ на Българската стопанска камара. Това означава, че по 2,5 млрд. лева потъват в сивия сектор всяка година. Особено тревожно е намаляването на дела на ДДС и данък печалба в приходната част на бюджета - от 34,1 на сто на 32,9 на сто за ДДС и 9,5 и 8 на сто за данък печалба от общо данъчните приходи за 2007 г. и съответно за 2016 г. Според изпълнителният председател на БСК криването на данъка върху печалбата е масово явление.

„В периода 2007-2016 г. е налице 46-процентен ръст на БВП. Ръстът на данъчните приходи е 35%, при положение, че наблюдаваме за същия период същественото нарастване на някои базови икономически параметри, които водят до увеличаване на прякото и косвено облагане на населението“, коментира Божидар Данев. Обект на изследването не е обемът на сивата икономика, а измененията в нейния размер, като за целта са ползвани статистически данни (на националната статистика и на Евростат), а не социологически проучвания и експертни оценки.

 

Данните показват, че през изследвания период обемите на сивата икономика нарастват средно с 3,1% годишно, като най-големи ръстове се отчитат в периода 2010-2011 г.

Компенсирането на ръста на общите данъчни приходи е вследствие на увеличение на приходите от осигурителни вноски и доходите на физическите лица. В анализа се отбелязва, че в изследвания период са настъпили съществени изменения на базови икономически параметри, които влияят върху нарастването на данъчните приходи, вкл.:

- минималната работна заплата – с 91 %,

- средната работна заплата е увеличена със 121 %,

- минималният осигурителен доход – със 121 %,

- ставката за социално осигуряване – с 25 %, а за здравно осигуряване – с 33%

- таванът на облагаемия осигурителен доход – с 86 %,

Това би трябвало да доведе пряко и косвено до значително увеличение на данъчните приходи, което обаче не се случва. Относителната стабилност на обемите на приходите от осигурителни вноски, доходи на физически лица, акцизи, мита е фалшива, тъй като не отразява посочените по-горе промени в някои икономически параметри.

„Намалението на данъчните приходи е резултат от недалновидни промени в данъчните и осигурителните системи и неумение на държавата да се справи със събираемостта на данъчните приходи“, каза Божидар Данев и допълни, че законодателят провежда грешна политика в посока на пряко и косвено повишаване на облагането, за да компенсира намалените данъчни приходи, вместо да създава стимули за увеличаване събираемостта на данъчните приходите.

 

С цел намаляване на сивата икономика БСК предлага някои законодателни и организационни мерки:

- Опростяване на данъчната система и по-специално на начините за изчисляване и определяне на облагаемия доход;

- Авансово въвеждане на проекта на Директива за облагане на корпоративната печалба;

- Укрепване на аналитичното звено в НАП за идентификация на укрити обороти, доходи, осигурителни плащания и др. Нарушения;

- Преглед на резултатите от инсталирания в НАП софтуер за откриване на данъчни измами;

- Ускорено прилагане на новата европейска директивата СОМ 2013 (721) за въвеждане на нов стандарт за възстановяване на ДДС;

- Осигуряване на възможност за извършване на разплащания чрез ПОС-терминали от всички първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни средства.

- Въвеждане на санкции за институциите и техните поделение за невъвеждане на ПОС-терминали;

- Изграждане на цифрово базирана библиотека (data center) за съхранение, обработка и анализ на счетоводната информация на дружествата за целия период;

- Създаване на публичен регистър на обжалваните, отменени и оставените в сила ревизионни актове по сектори и региони;

- Обвързване на системата за стимулиране на служителите на НАП с резултатите от приключеното съдебно производство;

- Въвеждане на ефективни инструменти за отговорност на държавни органи при неизпълнение на законови задължения;

- Чрез промени в Закона за здравното осигуряване да се коригира процедурата на възстановяване на здравноосигурителни права и да се въведат финансови норми за здравно обслужване на здравно неосигурените лица в посока дефиниране на източника за покриване на разходите, направени от здравната система;

- Корекции в процедурата на възстановяване на здравноосигурителни права;

- Въвеждане на финансови норми за здравно обслужване на здравно неосигурените лица в посока дефиниране на източника за покриване на разходите, направени от здравната система;

- Да се въведе възможност за контрол и налагане на санкции за неправомерни действия на държавни и общински структури, свързани с данъчно-осигурителните плащания, а Сметната палата редовно да осъществява проверка за извършването на тези плащания.

 

White Press
Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

данъци, укриване на данъци, сива икономика, БСК

Street of Art

Кучетата също страдат от деменция

Вторник, 30 Август 2022 / Хранене и Здраве
  Кучетата също страдат от деменция, но често е трудно да се забележи. Изследване показва колко често срещано е това заболяване, особено при кучетата на възраст над 10 години. Ето някои поведенчески промени, за които трябва да внимавате при възрастното си куче, и кога трябва да се консу [...]

Черешите са източник на антиоксиданти

Неделя, 03 Юни 2018 / Хранене и Здраве
Ползите от вкусните червени плодове са многобройни   Първото усещане за лято идва с узрелите череши в градината, или пък на пазара. Името на любимите на всички плодове идва от един град на брега на Черно море. В древността е принадлежал на гърците и се наричал Керасунда. Днес, разполож [...]