Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Заплатите в България и региона

Понеделник, 24 Юли 2017 / Общество
288
  • money.bg

От БСК не са съгласни, че в Румъния и Сърбия средното възнаграждение за труда е по-високо

 

Твърдения, че „в Румъния и Сърбия средната заплата е с около една трета по-висока от тази у нас, а Македония е с 16% напред“, имат качеството на фалшиви новини, смятат от Българската стопанска камара. Оттам посочват статистически данни в подкрепа на твърдението си, че възнаграждението на труда в България не е по-ниско в сравнение с това в съседните ни държави:

Според статистическите данни за периода април-май 2017 г., брутната работна заплата в Македония и Сърбия надхвърля тази в България с незначителните 2%, но нетният й размер в България е по-висок с около 11% спрямо Македония и с 6% спрямо Сърбия. Относително високото ниво на средни заплати в Македония и Сърбия има своята висока социална цена – по-ниска заетост, респ. – три пъти и два пъти по-високо ниво на безработица спрямо това в България.

Значителното изоставане на заплащането у нас спрямо Румъния, съответно - от около 27% и 20% при брутната и нетната заплата, има своето логично обяснение:

През 2016 г. Румъния е достигнала равнище на производителност на едно лице по паритет на покупателната способност - ППС от 62,6%, а България – 45,1 % от средното равнище за ЕС 28. Това обяснява защо при над 38,8% по-висока производителност на труда в Румъния, средният румънски работник или служител получава с около 20% по-висока от българската нетна СРЗ. Преди присъединяването към ЕС през 2007 г. България изпреварваше Румъния по този ключов показател.

БВП на гл. от населението по ППС в щ. д за Румъния по данни на СБ и МВФ надхвърля 22% от достигнатото в България.

Румъния предприе радикална реформа на своето трудово законодателство.

Твърденията за ниския дял на компенсацията на наетите лица (разходите за труд) от 20% в добавената стойност също не отговарят на действителността, посочват от БСК. По предварителни данни на НСИ, през 2016 г. делът на компенсацията на наетите лица в брутната добавена стойност е достигнала 48% при изходно равнище 41,8% през 2010 г. Това съотношение e сравнимо с достигнатото средно равнище в ЕС28 от 53,1%, в Словакия – 43,4%, Полша – 41,9%, Чехия – 45,3%.

 

 

България

Румъния

Сърбия

Македония

Брутна СРЗ, €

529

721

538

540

Нетна СРЗ, €

413

518

391

368

България към другите държави

 

 

 

 

Брутна СРЗ, €

-

-26,6%

-1,7%

-2,0%

Нетна СРЗ, €

-

-20,3%

+5,6%

+12,2%

 

България

Румъния

Сърбия

Македония

БВП на гл. от нас. ППС, щ. д.

17 709

21 648

13 720

13 055

БВП на 1 зает, щ. д.

17 248

22 431

18 074

14 849

Заетост, %

50,0

61,2

45,5

43,7

Безработица, %

7,1

5,4

14,6

22,9

 

 

Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

заплати, възнаграждения, България, Румъния, Сърбия, Албания

StreetInside

Кои са най-интересните иновации в здравеопазването?

Вторник, 25 Септември 2018 / Кариера
Шест компании се борят за финансиране от 60 хиляди евро   6 иновативни стартъпи бяха избрани от международно експертно жури да продължат към финала на конкурса за стартиращи компании на EIT Health InnoStars Awards. Финалистите са екипи от Италия, Литва, два отбора от Полша и два от Унг [...]

Детското в мен

Петък, 28 Октомври 2016 / Към себе си
"Млади автори":  За разлика от човешката, любовта към Живота винаги е взаимна    Обръщам поглед към себе си и внезапно като машина на времето, мисълта ми спонтанно ме връща назад, в детството. Една единствена дума за мен е най-чисто негово отражение - щастие! Отдадох му се це [...]