Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Най-често използвани психодиагностични методи в различните възрасти

Сряда, 16 Март 2022 / На предела
354
  • pixabay.com

В днешната тема ще погледнем на психодиагностичните методи от онтогенетичен аспект, от гледна точка на онтогенезата на пациента.

Казано по-просто, ще се опитаме да отговорим този път не на въпроса "Как?"по отношение на методите в психодиагностиката, а на въпросите "Кога?" и "Кои?", като имаме предвид основните възрастови периоди в живота на човека, значи основните възрастови периоди в неговата онтогенеза - от детската възраст през юношеството и зрялата възраст до старческата възраст, - и подходящите за всеки от тези периоди конкретни психодиагностични методи.

Това ще го направим твърде нагледно чрез четири сектора (Детство, Юношество, Зрялост и Старост), които биха ви били много полезни, и ще ви улеснят в работата ви като практикуващи психотерапевти.

Разгледайте внимателно секторите и осмислете логиката на най-честото прилагане на точно тези методи в точно тази фаза от живота на пациента, в точно тази негова възраст, в която е той - дете, юноша, зрял човек, старец.

В общи линии почти всичките методи във всеки от четирите сектора са ви познати.

Дано да сте запомнили предназначението и целите на всеки метод.

Във всеки сектор разглеждаме психодиагностичните методи в четири сфери:

• Интелект

• Личностна сфера

• Психофизиологични особености

• Междуличностни отношения.

Ето секторите и сферите в тях с методите, най-често ползвани в различните възрастови периоди:

1. Методи за диагностика в детската възраст

Интелект:

наблюдение, тест на Равен (детски вариант), беседа

Личностна сфера:

наблюдение, беседа, тест „Дом, дърво, човек“, тест „Нарисувай несъществуващо животно“

Психофизиологични особености:

наблюдение на поведението, свободно интервю

Междуличностни отношения:

тест „Нарисувай своето семейство“, свободно интервю, социометрия

2. Методи за диагностика в юношеската възраст

Интелект:

наблюдение на учебната дейност,�тест на Равен, тест за IQ на Айзенк, свободно интервю и др.

Личностна сфера:

наблюдение, беседа, тест на Кетел, тест на Хопе, тест на Бас-Дарки, тест на Розенцвайг, ТАТ, тест на Шмишек, тест на Филипс, тест на Хопе, тест на Пейн и Роде, тест на Леонхард "Несъществуващо животно“

Психофизиологични особености:

наблюдение, свободно интервю, асоциативни тестове, тестове на Бендер

Междуличностни отношения:

наблюдение, беседа, тест на Лири, тест на Томас, тест на Рене Жил

3. Методи за диагностика в зрялата възраст

Интелект:

наблюдение, беседа, тест на Амтхауер, тест за IQ на Айзенк, тест на Равен

Личностна сфера:

беседа, свободно интервю, MMPI, тест на Люшер, тест на Розенцвайг, ТАТ, тест на Шмишек, тест на Бас Дарки, тест на Спилбергер, тест на Ротер, тест на Келерман, тест на Цунг, тест на Васерман, тест на Бек, тест на Тейлър, тест на Роршах

Психофизиологични особености:

наблюдение, свободно интервю, беседа, асоциативни тестове, тестове на Бендер, тест на Сакс-Сидни

Междуличностни отношения:

свободно интервю, беседа, тест на Лири, тест на Рене Жил, тест на Реан, тест на Томас

4. Методи за диагностика на старческата възраст

Интелект:

наблюдение, беседа, тест на Амтхауер, тест на Равен

Личностна сфера:

беседа, свободно интервю, тест на Люшер, ТАТ, тест на Бас-Дюрки, тест на Ротер, тест на Келерман, тест на Цунг, тест на Тейлър, тест на Васерман

Психофизиологични особености:

наблюдение, свободно интервю, беседа, тестове на Бендер, асоциативни тестове, тест на Сакс-Сидни, Хисенски тест

Междуличностни отношения:

свободно интервю, беседа, тест на Лири, тест на Рене Жил, тест на Томас.

Дами и господа, днес свършихме модула с психодиагностичните методи.

Той е твърде важен за ефективната психодиагностика и, респективно, за успешната психоконсултация, психокорекция и психотерапия.

 

Лекцията е публикувана в групата “Дистанционен курс по психотерапия”

 

Вижте още:

Психодиагностичен експеримент

Психодиагностична анамнеза

Основни въпроси при психодиагностичната анамнеза

Психодиагностична анкета

Диагностичен разговор и клинична беседа

White Press
Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

Психология, психодиагностика, БАНИ, методи

StreetView

Машината на времето в Дорково

Събота, 07 Октомври 2017 / Места
Мастодонти и саблезъби тигри са населявали земите ни преди 5 млн. години   Ако се питате как са изглеждали българските земи преди 5 млн. години или се чудите какъв е бил животът в днешните български територии, посетете плиоценския парк в село Дорково. В палеонтологичния музей учени, ре [...]

Сняг в пустинята в Аризона

Четвъртък, 17 Януари 2019 / Места
Природата предлага понякога сюрреалистични картини и преживявания   Жителите на Аризона и Ню Мексико, са свикнали с агонизираща топлина, но тази нова година започна с хладно време и снеговалеж, който нарисува невероятни картини в пустинята Сонора, разказва BoredPanda.     [...]