Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Основни въпроси при психодиагностичната анамнеза

Събота, 05 Март 2022 / На предела
403
  • pixabay.com

Както ви обещах, сега ще ви предложа доста пълен регистър от въпроси при една разширена психодиагностична анамнеза.

Тези въпроси са структурирани и представени по следната последователност на основните пет теми на анамнестичното изследване:

1. Симптоматика

2. Ситуация

3. Структура на личността

4. Генезис на личността

5. Други конкретни въпроси за психичното страдание.

1. Симптоматика

• Въпроси за причината за търсене на помощ. Какви са оплакванията, какво изпитва пациентът?

• Протичането на страданието във времето. Откога са оплакванията, как протичат, периодичност, темп, паузи и др.?

• Кои са реално наблюдаемите симптоми?

• Кои са скриваните от пациента симптоми, които му са известни, но по една или друга причина той не съобщава за тях на психотерапевта?

• Кои са скритите и неизвестни на пациента симптоми?

• Допълнителни въпроси за общото душевно състояние на пациента. Какви страхове изпитва, какви надежди има и др.?

• Въпроси за соматичното състояние.

• Въпроси за апетита, съня, половия живот и др.

• Прекарани психични страдания.

• Прекарани соматични страдания, боледувания.

• Какви медицински заключения и какви диагнози вече са били поставени на пациента и от кого? Кога са били правени изводите и кога са поставяни диагнозите?

2. Ситуация

• Въпроси за първоначалното появяване на оплакванията. Кои симптоми са се появили най-рано? На каква възраст е бил пациентът? През кое време на годината и др.?

• Общи въпроси за жизнената ситуация, в която се е намирал пациентът по време на появата на оплаквания.

• Какви важни събития са се случили по това време – нечия смърт, сключване на брак, ново запознанство, смяна на работа, раждане на дете, пенсиониране, бедствие, травма и др.

• Въпроси за семейния живот. Състояние на отношенията в семейството, атмосферата в къщи, събития, проблеми и др.

• Въпроси за събития в приятелския кръг. Събития в неформалните групи, на които е член пациентът, събития в социалната среда по местоживеене, по месторабота и др.

• Въпроси за събития в професионалната сфера – кариера, успехи, неуспехи, отношения с шефа, конфликти и др.

• Въпроси за имущественото състояние и стандарта на живот. Промяна на доходите, наследство, претенции, планове за бъдеще, икономически грешки и провали, печалби, фалит, дългове, ипотеки и др.

• Други ситуативни проблеми на пациента – политически, любовни, нравствени, религиозни, случайни и т.н.

• Какво забравя пациентът? От какво се срамува? Какво го притеснява? Какво премълчава? Какво избягва? Какво го афектира? Какво го омъчнява? Какво го изкушава?

3. Структура на личността на пациента

• Как изглежда пациентът? Външен вид, облекло, ръст, тегло, физически недостатъци, хигиена, поддържане и др.

• Въпроси относно генеалогията.

• Интелект.

• Въпроси за способностите и дарбите.

• Образование, квалификация, знания, умения и др.

• Темперамент и характер.

• Емоционално-чувствени качества и настроение.

• Качества и проблеми във волевата сфера.

• Качества и проблеми в сферата на мисленето и речта.

• Въпроси за мирогледа, нагласите, ценностната система, влечения, религиозност, жизнени планове,

надежди, нравственост и др.

• Въпроси за участието и за статуса на пациента в неформалните групи и мрежи. Общителност, междуличностно общуване, потоци симпатия и антипатия, пермисивност и др.

• Въпроси за параметрите на асертивност (настойчивост), стремеж към признание, лидерство, агресия , склонност към насилие и др.

• Въпроси в сферата на любовта и секса. Сексуална ориентация, опит, влечения, отклонения и др.

• Въпроси за динамиката на личностните характеристики. Как се променя личността на пациента? Какви изменения в различните психични области са настъпили или настъпват?

• Въпроси за изменения, свързани с психичното страдание. Подобряване, влошаване, поява на нови симптоми, други реакции и т.н.

4. Генезис на личността

• Общи въпроси за развитието на личността.

• Въпроси за жилищната обстановка, квартал, благоустройство, съседи, евентуални проблеми и др.

• Въпроси за произхода, род, майка, баща, братя и сестри. Каква е в общи линии социалната и фамилната среда, във възход или в упадък е тя?

• Въпроси за професионалните характеристики на родители, баба и дядо и т.н.

• Възраст на родителите. Кога са създали семейството? Имат ли брак? Били са преди това разведени? Сегашно състояние на семейството, проблеми.

• Въпроси за отношенията между родителите и въобще в семейството. Кой доминира, референтни персони и др.

• Въпроси за бременността, раждането и младенческата възраст на пациента. Психични аспекти на отношенията “майка – дете” в ранното детство на пациента.

• Въпроси за картината на жизнените обстоятелства и системата на общуване в ранното детство.

• Девиации в детството (вредни привички, колики, напикаване, страхове, травми, припадъци, хиперкинеза и др.)

• Прекарани болести през детството и юношеството.

• Въпроси за първите (най-ранните) спомени.

• Въпроси за разказите на околните за детството на пациента – опрятност, моторика, развитие на говора, възпитание, дисциплина, проблеми в поведението, неуместни и странни постъпки и др.

• Собствени спомени за предучилищната възраст, за детските игри, отношения с другите деца, отношения с по-възрастните, стеснителност, агресивност и др.

• Въпроси за пубертета – преживяване на половото съзряване, първи сведения за половия живот, мастурбации, първи сексуален опит, сексуално развитие, промискуитет и др.

• Въпроси за секса – сексуални отклонения, брачен полов живот, отмиране на сексуалната активност, сексуални проблеми и др.

5. Конкретни въпроси за психичното страдание

• Конкретни въпроси за индивидуалните особености на симптоматиката.

• Конкретни въпроси за индивидуалните особености на протичането на страданието. Как протича то? Какво го отличава от протичането на подобни страдания при други хора?

• Конкретни въпроси за динамиката на психичното страдание. Как се променя симптомите и самото страдание? Какви тенденции има?

Тези въпроси, дами и господа, са примерни и ориентиращи, те само биха ни насочили към установяването на истините, които са ни необходими за поставяне на правилната диагноза. и след това - за правилната и ефективна терапия на психичното страдание на пациента.

 

Лекцията е публикувана в групата “Дистанционен курс по психотерапия”

 

Вижте още:

Психодиагностична анамнеза

Психодиагностична анкета

Диагностичен разговор и клинична беседа

White Press
Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

Психология, психотерапия, БАНИ, въпроси, анамнеза

Street of Art

Стегнато тяло с едно упражнение

Петък, 15 Юли 2016 / Хранене и Здраве
  За хора, които не се движат достатъчно, в началото може да е сериозно предизвикателство   Открих „планк“, когато търсех информация за упражнения за корема, които могат да се изпълняват без да натоварват кръста и са подходящи за хора с дискова херния. Някои го нарича [...]

Българско хоро се изви в Брюксел

Неделя, 23 Април 2017 / Под прожектора
То вече е традиционно за българската общност в ЕС   За пети път в Брюксел се изви голямото българско хоро, превърнало се вече в традиция за балканските общности в града. Тази година събитието е организирано от евродепутата от ЕНП Ева Майдел и под патронажа на председателя на Европейски [...]