Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Реалността е електромагнитна - втора част

Понеделник, 29 Май 2017 / На предела
968
  • unsplash.com

 

Действителността е мрежова информационна структура от различни електромагнитни вибрации, част от които възприемаме и интерпретираме в това, което е видимия свят за нас.

 

Всяко тяло е електромагнитен осцилатор и излъчва на определена честота. Движението на мускулите ни създава електромагнитен поток, ритъма на сърцето и дишането, емоциите, мислите - всичко това създава енергия, която се разпространява в пространството около ни. 

Тук е интересно да се спомене разделът в биологията наречен биофотоника. Освен електромагнитно излъчване, живите клетки излъчват и фотони светлина в резултат на своята активност. Любопитно е, дали тези фотони носят междуклетъчна информация? Предвид, че в съвременните физични разбирания, на фотоните също се гледа като на вид електромагнетизъм.

Всеки физически обект излъчва енергия в електромагнитния спектър, поради непрестанното движение на частиците, които го изграждат. Докато ултра високите честоти са в измеренията на микрокосмоса, ултра ниските осцилират в "нашето" измерение, като могат да оказват директен ефект върху твърдите тела. Друго качество на ултра ниските честоти е дължината на вълната, която може да достигне десетки хиляди километри само за една осцилация. Има огромни ултра-нискочестотни вълни в йоносферата на планетата (ВЖ. стоящи вълни/standing waves), които ползваме за пренос на информация в радио и микровълновия диапазон. Дължината на една осцилация на тези вълни може да обиколи диаметъра на Земята.

 

Мозъчната активност също е източник на електромагнитни вълни

 

Електрохимичните процеси в невроните пораждат електромагнитно поле, това са, така наречените, мозъчни вълни. Мозъчните вълни могат да бъдат измерени с електроенцефалограф (ЕЕГ), който се поставя под формата на каска с електроди. Има и други, по-нови технологии, които могат да засичат човешка мозъчна активност от разстояние без необходимостта от пряк контакт между скалпа и приемника, както се прави при енцефалографията. Или с други думи,

 

мозъчните вълни не са изолирани в черепа, а се разпространяват в пространството около нас

 

И съвсем логично, предвид специфичностите на ниските и ултра ниските честоти, а именно - голяма дължина на вълната.

Докато мозъка не може да произведе вълна с висока мощност, която да порази обект на разстояние, нанасяйки му физически поражения, мозъчните вълни все пак могат да пътуват в пространството и да се разпространяват, потенциално на хиляди километри.

И тук достигаме до "скрития" потенциал на ума в неговите електромагнитни аспекти. Това е способността да улавяме и изпращаме мисловна (ментална) информация, през време и пространство.

В човешкият мозък са установени пет електромагнитни диапазона, съответстващи на различни ментални състояния. Това са Гама, Бета, Алфа, Тета и Делта вълните. Делта вълните са характерни за дълбокия сън и се намират в диапазона 0.1 - 3 Херца (Hz).
Тета вълните са в порядъка на 4 - 7 Херца и са характерни за състояния на разсеяност, сънливост, точно преди заспиване или преди събуждане от сън. Тези честоти, също така, са установени и при медитационните състояния за релаксация, когато съзнанието е дифузно и мислите пропъдени, както при състояния на творческо вглъбение.
Алфа вълните, които са между 8 - 14 Херца, са характерни за състояния на съзерцание, поетичното вдъхновение, в които тясната концентрация липсва, вместо това, усещането е сякаш мислите са разстлани и се реят в пространството, а ума сякаш плува в тях от мисъл на мисъл и от една мисловна картина към друга.
Бета вълните варират между 15 - 30 Херца и са свързани с ученето, решаването на логически проблеми, общуването, ежедневното състояние на мозъка в мисловната му активност.
Гама вълните характеризират усилена ментална активност и обхващат диапазона от 30 - 100 Hz. Състояния на висока концентрация, абстрактна мисловна дейност, интензивно учене, както и при състояния на силно вдъхновение от типа на прозрение, просветление, по-висше разбиране, което ни озарява и носи усещането за извисяване над ежедневния аз и за единство с целия космос.

Дължините на вълните на тези честотни диапазони са в порядъка на стотици и хиляди километри. Теоретично, това означава, че докато спим дълбоко, мозъците ни образуват огромни стоящи вълни, които се простират на огромни разстояния. Вълните на мозъчната ни активност в ежедневно състояние се разпростират на хиляди километри.

 

Ние непрестанно сме потопени в океан от електромагнитни излъчвания и информационни потоци. Феномени като "телепатия", "предугаждане", "отдалечено виждане", не са просто някакви творения на псевдонаучния окултизъм, а съвсем действителни свойства на електромагнитната ни природа.

 

Въпросът е, защо тези свойства са така слабо проявени в ежедневното ни взаимодействие с действителността? Защо тези свойства на ума са в сферата на "феномените", а не са част от начина ни на живот?
Днешната наука все още среща затруднения в експерименталното изследване на т.н. "психични феномени". Идеята за тях все още е в ареала на фантастиката и въпреки това, разпространението на мозъчните вълни в пространството е действително явление. Всички хора около нас, от близо и далеч, излъчват, и техните ментални вълни се носят навсякъде около нас и въпреки това, ние рядко ги долавяме. Може би съзнателното боравене с тези фини аспекти на реалността изисква по-високи нива на осъзнатост? По-високи нива в изкуството на самопознанието. А може би са начални прояви на бъдещи насоки в еволюцията на човешкото съзнание?Каквото и да се окаже, едно е сигурно: електромагнитната природа на действителността е в основата на "психичните феномени".В началото на 20-ти Век, Никола Тесла проучва наличието на "Планетарен електромагнитен резонанс", като размишлява и над възможността електричеството да се пренася безжично. По-късно, през 1952 г. Уинфрид Шуман разработва математически модел, изчислявайки електромагнитния резонанс на Земята. Явлението, което описва, наречено впоследствие "Резонанс на Шуман" се случва между повърхността на Земята и йоносферата, където се образуват огромни "стоящи вълни", които резонират на определени честоти по цялата планета. Интригуващо се оказало съвпадението на тези резонантни честоти с основните диапазони на мозъчната активност. А именно, въпросните хармонични честоти на Шуман са 14.3, 20.8, 27.3 и 33.8 Hz. Тези хармонични стоящи вълни се простират между повърхността и йоносферата. Дължината на вълната на основната честота на Шуман - 7.83 Hz - е много близка до обиколката на Земята, което също е любопитно.
Съвпаденията на тези хармонични честоти с мозъчните честоти не е безсмислена случайност, а отразява една еволюционна логика. Предвид, механизмите на еволюцията, които адаптират и настройват фино организмите към средата, в която се развиват. А, живота на планетата се адаптира към нея от милиарди години. Така, че, наличието на синхронизация между мозъчната активнот и своеобразните "Хармонични честоти на Земята" не е учудващо, напротив, щеше да е учудващо ако не беше така. Тези съвпадения биха могли да обяснят квантовия механизъм на "скритите" способности на съзнанието.

Петър Дънов, философ и духовен учител, живял в началото на 20-ти Век, също говори за честотите или "пулсациите" на Земята, които са в синхрон със същите у хората и всички живи същества.

Оказва се, че човешкия ум е в синхрон с вибрациите на самата планета. И навярно, това положение е същото и при всички други живи същества, както и растенията. Цялата екосистема на планетата резонира с информационната мрежа на живота и ние всички сме взаимосвързани. Не е ли удивително?

"Психичните феномени" не са някаква мистика, те са част от природата на действителността, в която живеем. Връзката между нас и самата природа е много по-дълбока, отколкото сме свикнали да мислим. Телепатията е съвсем реално явление, което хората изпитваме по-често, отколкото си мислим. Телепатичната връзка не е като да "прочетеш мислите" на някой друг, буквално. Тя се изразява в интуитивно долавяне на тенденции, на връзки, насоки, нагласи за някой друг или за някое развитие на събития. Особено силни такива връзки, изглежда, се създават между хора, които се познават и имат емоционална обвързаност - приятели, роднини, любими. Чувствителността на ума към тези фини аспекти на действителността зависи от степента на интеграция на съзнанието, на осъзнаване и бдителност, така че, постепенно ума се научава да забелязва тези неща и да ги отличава от останалите си мисли и усещания. Изкуство е това и може да се овладее. Би могло да бъде ежедневие за всички хора.

Оказва се, че сетивните възприятия на умовете ни не са толкова ограничени, колкото изглежда. И не всичко, което можем да долавяме с тях задължително може да се пипне, види, вкуси, чуе или помирише.

Вълнуващо е да си представяме един бъдещ свят, в който хората ще боравят с тези фини свойства на електромагнитната реалност съзнателно и волево. Свят, в който по-високите нива на осъзнатост са цивилизационен стандарт и хората живеят с по-задълбочено разбиране за себе си и за света. Това е еволюцията на съзнанието. Новото знание, което предстои да излезе на светло и да просветли човечеството към нови пътища на мислене и на развитие.

 

"За да оцелее човечеството се нуждаем от фундаментално нов начин на мислене."
Albert Einstein

 

Ние сме еволюирали на тази планета и сме част не само от екосистемата, а от цялата биосфера на Земята. Умовете ни са непрестанно свързани с информационната мрежа на планетата. Нашите съзнания резонират и хармонират със съответните електромагнитни вибрации на самата реалност. Затова вътрешната нагласа има привличащ ефект във външния свят на нещата. Ние сме творци на нашата реалност, както в житейски смисъл, така и в смисъла на квантовата природа на действителността.

Мисловната активност и усвояването на нови и нови знания, заедно със самопознанието и себевладеенето обуславят пътя на вътрешното развитие. Нагласата, в ежедневния ни живот има значение. Когато вярваме в мечтите си, и упорстваме, фокусираме полето на варианти на бъдещето в определена насока, така, че реалността постепенно се трансформира съответно. Под формата на "случайни" събития, отваряне на възможности, които често се оказват съдбоносни. Затова се казва, че позитивната нагласа е важна, защото се отразява не само на личната ни мотивация, но и на самата действителност в едни нейни фундаментални аспекти. Недей да мразиш, това е грозна емоция, която носи единствено дисхармония. Няма смисъл в това.
Светът, в едни свои енергийни измерения, е като огледало, което отразява емоциите, които излъчваме. Ако го гледаме с омраза, ще ни отвръща с омраза, ако го гледаме с любов, любов ще ни се връща. Точно както хората несъзнателно отвръщат на усмивката с усмивка. Гледай позитивно на нещата и нещата ще започнат да гледат позитивно и на теб. Това е огледалния принцип на реалността; космическия резонанс, провидението или закона на привличането -  независимо как го наричаме, това са качества и свойства на електромагнитната действителност, в която живеем. Свойства на реалността, които науката на бъдещето тепърва ще открива и разбира. 

Има една интересна същност в индийската митология - Наадабрахма. Това е древна санскритска дума, означаваща "Божествен звук". Честотата на вдъхновението и на любовта, които резонират с цялата Вселена. Любовта, отвъдперсоналната, общочовешката любов; Любовта, като състояние на ментално извисение и прозрение, е могъща емоция, чиито резонанс отеква надалеч.

Потърси хармонията в себе си и със света около теб. Това са ключовете към истинското щастие. Отвори очите на ума си

 

"От зората на историята до днес, в културите присъстват свидетелства за възприятия отвъд обикновените сетива. Възприятия, които ни предоставт интуитивна информация отвъд нашето пространство-време. Днес, т.н. "феномени на разстилащия се ум" вече не са само в сферата на суеверието, а се потвърждават от емпирични данни и научните открития за природата на действителността."
Dean Radin

 

Ние сме част от света и за да постигнем хармония с него, трябва да постигнем първо хармония със самите себе си - всички хора помежду си, като едно човечество, което да бъде в хармония със Земята.

 

Източник: mindvolution.net

 

Първа част

Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

енергия, вселена, електромагнитни вибрации, излъчване

StreetView

Кулата в леденото езеро - трета част

Понеделник, 13 Март 2017 / Приключения
Кааверг си даваше сметка, че няма да издържи дълго. Тия проклети тенекии просто нямаха свършване – досущ като недоумрелите кокали отвън! Макар и тромави, живите доспехи бяха прекалено много и постоянно го заобграждаха. Джуджето се търкулна на кълбо между куп рицари, подскокна и се завърт [...]

“Пиер Лоти“ познава българския дух

Сряда, 07 Ноември 2018 / Места
Едно кафене в Истанбул, което е много популярно сред сънародниците ни Една от най-посещаваните туристически дестинации в Истанбул е кафето „Пиер Лоти“, което се намира на върха над залива Златния рог. Малко хора знаят, че то е тясно свързано с българската история. През 19-ти век [...]