Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Скритият потенциал на ума

Понеделник, 12 Юни 2017 / На предела
1595
  • adme.ru

 

 

Eм честотите и природата на действителността

 

Реална ли действителността или е виртуална? Какво точно представлява тази действителност, която долавяме със сетивата си? Материална ли е, в крайна сметка, материята? Къде са границите между молекулните структури и "това", което ги заобикаля? Съществуват ли времето и пространството или са просто мерни единици, които служат на човешкия интелект? Какво има отвъд реалността, която възприемаме с човешките си сетива? Това са само малка част от многото въпроси, граничещи между науката и религията, които се пораждат от новите научни открития и поставят под въпрос всички парадигми, с които сме си обяснявали света досега.

Квантовата физика ни разкрива една информационна реалност, изградена от енергия. Енергия с различни честоти и именно тези честоти определят качествата и функциите на съответните вълни в тази енергийна вселена, в която живеем. Всеки кварк има своя вибрация (струна, вж. теория на струните/string theory), своя честота, които в различните си комбинации дефинират физикохимичните качества на частиците действителност. Кварките заедно изграждат атомните ядра, а когато атомните ядра се комбинират с електрони - изграждат частиците на атомите. В зависимост от енергийните специфичности на градивните частици на атома, отделните атоми имат определени качества и свойства. Така различаваме водорни и въглеродни атоми, хелий, деутерий и цялата Менделеева таблица. Всички, познати ни досега, градивни елементи, които изграждат всичко доловимо, от човешкото тяло до звездите. Всичко, което разбираме, когато казваме "реален свят", всичко видимо за нас и доловимо е изградено от атоми. Атомите се групират в молекули и изграждат удивителни структури - от миниатюрни до гигантски, от прости до невероятно сложни системи, като човешкия организъм, например. Изглежда почти невероятно как тези "топки" енергия, тези кварки, правят атоми, атомите - молекули, молекулите се групират в живи клетки, които на свой ред се групират в удивителна хореография, стотици трилиони наведнъж, изграждайки тялото, в което живееш. Тялото, което дава живот на живото съзнание, което мисли и разсъждава, мечтае, преживява и чувства, и чете тези редове, защото търси знание.

За да постигнеш вътрешно развитие и да изградиш себе си по пътя на пробуждането, трябва да вникнеш в душевните си дълбини. Да изследваш психологическите си измерения, да търсиш и проследяваш взаимовръзките, които оформят твоя аз; да изгладиш вътрешните си противоречия докато постигнеш идеален баланс. Психологическата интеграция и работата с психическите констелации е основен процес по пътя на осъзнаването и самоусъвършенстването, но има и още. Това е скрития потенциал на ума, който отива отвъд индивидуалното и прелива в самата действителност, с която е в постоянно взаимодействие. Енергийните измерения на твоя ум влизат в пряко взаимодействие със самата действителност, пораждайки интригуващи ефекти.

Карл Г. Юнг, в своите трудове, изследва един такъв ефект, който нарича Синхроничност (Synchronicity). Синхроничността се изразява във всички тези странни съвпадения, които съпътстват будния ум в неговия житейски път. Когато външни, обективни събития и символи пасват на вътрешната ти настройка и съвпадат с твоята нагласа. Когато срещаш повтарящи се мотиви, които сякаш те насочват и допълват житейските ти търсения. Когато събитията протичат така, сякаш ти проправят път към това, към което се стремиш. Това е законът на привличането или огледалния принцип на действителността.

Забелязали ли сте в ежедневието си как настроението ни и нашата нагласа, някак се отразяват върху всичко около нас? Когато сме настроени положително към себе си и света, изобщо когато се чувстваш добре, заобикалящата те среда сякаш ти отвръща със същата положителност, сякаш се синхронизирате в една честота. Хората са по-отзивчиви, сякаш долавят това твое излъчване, дори ако изобщо не го показваш на лицето си. Нещата се стичат гладко и сякаш всичко си пасва едно след друго в някаква особена хармония. Точно така, както когато имаш негативна нагласа, когато си разсеяна и вътрешно хаотичен, сякаш всичко около теб започва да отразява тази твоя нагласа - сякаш всичко тръгва против теб, нещата се развалят, предметите изчезват от погледа ти, разминавки, зацепки, сякаш всичко се случва на пук на теб. Сякаш действителността е чувствителен организъм, с който се синхронизираш и отразява вътрешната ти нагласа, такава каквато е. Независимо дали е положителна или негативна, действителността не прави разлика, тази разлика я усещаш само ти.

Синхроничността се изразява и в много други "феномени", както когато спонтанно се сещаш за някой приятел, познат, с който не сте се виждали отдавна и нещеш ли съвсем скоро се срещате случайно някъде по улиците или се свързва с теб, защото и той или тя, спонтанно се е присетил/а за теб. Когато почти несъзнателно си мислиш за някакво събитие, развитие, дори обикновена житейска сцена и не след дълго се случва точно така. Телепатията, провидението, предусещането - тези 'пси феномени' не са в сферата на фантастичния окултизъм, те са качества на ума във взаимодействието му със самата действителност.

Синхроничните преживявания, "мистичните съвпадения" (или енергийно привличане) се проявяват по-явно при хората с активно несъзнавано т.е. когато е налична вътрешна, психична динамика по пътя на самопознанието (процесът на вътрешна трансформация, която винаги задейства несъзнателни творчески енергии), с други думи, колкото по-будно е съзнанието на личността - която върви по пътя на самопознанието, толкова повече синхронични преживявания има.

И обратното, хората, които са затворили очите си за себе си и душевните си измерения, рядко преживяват тази страна на Битието. Всъщност, всички хора са имали и имат такива преживявания, но принадлежащите към втората категория просто никога не са ги осъзнавали, което е равнозначно на като да не са ги преживявали, съзнателно. Тъй като, когато не виждаш (не осъзнаваш/ не знаеш) нещо, то за теб просто несъществува. 

Ами ако този ефект на синхроничността е просто субективно възприятие? Рационален аргумент, наистина. Рационален, в ортодоксалния смисъл на думата, отговор, обаче, няма. Най-първо, защото, самото ни възприятие на действителност, по същество, е субективно. Не само психологически, но и чисто сетивно. С други думи, няма обективна действителност отвъд човешките ни възприятия. Или поне не такава, каквато да бихме могли да определим, просто защото не можем да я възприемем и следователно, за нас тя просто несъществува.

Квантовата физика достига до заключения, които поставят под въпрос досегашните ни представи за логика и разбиране на реалността. Оказва се, че „материалният свят“ по същество е енергийна структура, разгръщаща се фрактално - от миниатюрните измерения на кварките до макро-мащабите на звездите и галактиките, а тези измерения са неразривно взаимосвързани помежду си. Нещо повече, частиците "материя", които изграждат нещата, се оказва, че са флуидни и динамични, сякаш реагиращи на насоченото ни внимание (вж. експеримент с двойния процеп/double-slit experiment).

Нека се спуснем по-дълбоко в същността на реалността, в която живеем и нещо повече, от която сме изградени и самите ние. Да погледнем на материалната действителност с други очи и да постигнем озарение.

 

Източник: mindvolution.net

White Press
Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

ум, съзнание, квантова физика, реалност

Street of Hope

Светът има нужда от най-различни умове

Неделя, 14 Януари 2018 / Гласът на детето
Погледнат през очите на Темпъл Грандин, светът изглежда различно, тя отваря вратата към разбирането на аутизма   Темпъл Грандин е аутист. Поставят й диагнозата на 4 години, когато майка й я води при специалист, защото не говори. Тогава на това разстройство се е гледало като на състояние [...]

Малки чудеса

Понеделник, 16 Април 2018 / Гласът на детето
Семеен център помага на родители на недоносени деца в първите им стъпки в грижата за тях   Всяка година близо 6 хиляди бебета у нас се раждат недоносени. Освен чисто с физическите предизвикателства, тези деца и техните родители трябва да се справят и с потенциално изоставане в психическ [...]