Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

акад. Петър Иванов


Петър Иванов e доктор и професор по социална психология. Създател заедно със свои колеги и пръв ръководител на катедри по психология в два български университета. Има титла академик от сдружението с нестопанска цел Българската академия за наука и изкуства (БАНИ), където е директор на Демографския институт. Има публикувани научни трудове по приложна психоанализа, приложна психотерапия и приложна социална психология, ръководство за справяне с вредни привички и зависимости, учебник за бързо четене, няколко книги по психопатология на посткомунизма и др. Книгите му могат да бъдат намерени на tornadobg.com.Статии на автора