Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Александър Георгиев


 

Александър Георгиев завършва бакалавърска степен по психология в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2008 г. е Магистър по Клинична и консултативна психология от СУ „Св. Климент Охридски”.Тясно специализира в спектъра от первазивни разстройства на развитието (2005- 2008г.).

Ко-терапевт в психодраматична група за работа с младежи с увреждания към "Детско развитие" ЕООД

Работи като консултиращ психолог към социални организации. От 2010г. е консултант по психотерапия по програма „Виктория” към Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД.

Повече от 5 години практикува в Консултативен център към АПОЗ като аналитичен психотерапевт. От 2013 – консултант по психотерапия в Многопрофилна болница за активно лечение „Люлин”.

От 2016г. работи като клиничен психолог и психотерапевт в МБАЛ Токуда София.

Консултант по онкопсихология и психотерапия на МБАЛ Сити Клиник Онкологичен Център.

Редовен докторант в СУ „Св.Климент Охридски“, в катедра Обща, експериментална и генетична психология, специалност – Здравна психология.

Съучредител и член на управителния съвет на БАПО (Българска асоциация по психоонкология). Психолог - консултант на ISMABG (Международно Училище за Ментална Аритметика). Владее френски език.Статии на автора