Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

По-малко часове, на за същите заплати

Сряда, 15 Февуари 2017 / В клас
3195
  • migrantheritage.com

Намаляват норматива на учителите по музика, изобразително изкуство и други предмети

 

Заплатите на учителите ще се запазят, въпреки че нормативът по някои предмети ще се намали. Това е предвидено в държавния образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда, подготвен съгласно изискванията на новия Закон за предучилищно и училищно образование, съобщи Mediapool.
Той е записан в проект за Наредба за нормиране и заплащане на труда в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, публикувана за обществено обсъждане на сайта на МОН. Срокът за изпращане на бележки, становища и предложения е 16 март 2017 г.

Проектът запазва в значителна степен досегашните механизми за определяне на нормите за преподавателска работа, условията за разкриване на работни места за педагогическите специалисти, реда и начина за определяне на работните заплати на персонала в държавните и общинските детски градини, училища и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Новият стандарт ще намали нормите за преподавателска заетост по предмети като музика, хореография, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт, труд и техника и технологии и предприемачество. До момента учителите по тези предмети имаха заетост от общо 720 часа на година. Сега те ще бъдат намалени на 700, но това няма да се отрази на възнагражденията им.

Намаляването на норматива може да се отрази върху заплатата на учителя, единствено ако на училищно ниво часовете на този преподавател се намалят допълнително. В този случай директорът договаря съкращаването на възнаграждението лично с учителя.

Намаляването на нормативите ще доведе до разкриване на повече работни места. Ако в дадено училище няма кой да поеме повече от половината учебни часове по даден предмет, учебното заведение трябва да назначи допълнителен учител по предмета.

Ресурсен учител може да бъде нает, когато в училището има поне пет деца със специални образователни потребности.

За новата учебна година МОН предвижда специална разпоредба за ситуации, в които учители в основните училища покриват по-ниска от минималната норма учебни часове. Това може да е последица от факта, че децата вече ще завършват основно образование след седми, а не след осми клас. При наличие на средства в училищния бюджет тяхната заплата може да не бъде намалявана. Освен това минималната норма преподавателска работа може да бъде допълвана с часове по самоподготовка.

Преди малко повече от година беше намалена преподавателската заетост по предмети като история и цивилизация, география и икономика, философия, религия и гражданско образование. От 720 часа нормата по тези дисциплини стана 684 часа, но заплатите бяха запазени.

 

Добави коментар


Добави
Loading ...
  • 1 -0
    Trabiwoman 16.02.2017 / 08:53

    Нещо не го схващам това с откриването на нови работни места. Намаляването на норматива освен другите негативи, ще намали неизбежно заплатите (делегирани бюджети), за да се компенсира това учителите ще трябва да водят самоподготовка и тук аз виждам 2 проблема: 1. Това автоматично изисква и престой повече от 8 часа в училище, а това често пречи на подготовката за часовете на следващия ден.n2. Като се вземат часовете на учителите от занималня, се обезсмисля тяхната работа, вероятно заплатите им ще се намалят, а може и направо да ги съкратят. nТа като как точно ще се случат тези розови сънища на МОН?!


Автор

повече за автора

Ключови думи:

учители, норматив, часове, заплати

Street of Art

Тялото ни „говори“ как да го храним

Сряда, 11 Юли 2018 / Хранене и Здраве
Или какво представлява интуитивното хранене и как се отслабва докато се яде   Няма жена, която да не открива недостатъци на тялото си и започва да се бори с тях. По някога и един живот не стига, за да постигнем идеалната фигура. Започваме с безумни диети и завършваме с изтощителни трени [...]

Лукс от контейнери

Петък, 31 Август 2018 / Стил
Бързо, лесно и незадължително скъпото строителство на жилища от корабни контейнери става все по-популярно     Корабните контейнери за пренасяне на големи товари отдавна са открити от архитектите като лесен, бърз и достъпен начин за изграждане на нови домове. В повечето случаи те [...]