Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Тайната на успеха в училище

Понеделник, 16 Октомври 2017 / В клас
2346
  • pixabay.com

Защо едни деца се учат добре, а други лошо?

 

От какви фактори зависят детските успехи и неуспехи? От образованието на родителите? Не, това е твърде праволинеен отговор. А от какво тогава? Ето едно предположение на петербургските социолози:

Има ли деца, които са предопределени за неуспех в училище? Най-често учените цитират международните сравнителни изследвания PISA и TIMSS: „Децата от семейства с най-висок културен капитал демонстрират по-добри образователни резултати“.

Но ако е така, защо много от децата със „завещан“ значителен културен капитал така и не успяват да се реализират? Какво им пречи – равнодушието на учителите, натоварените програми или собственият мързел? Или просто са в среда от ученици, които живеят в малки апартаментчета и имат родители алкохолици?

 
Богатството е безполезноСоциологическото изследване представлява много бумащина и много въпроси. Повечето от въпросите сякаш изобщо не са свързани с темата на изследването. Затова много хора не отговарят честно на тях. Но анкетите са съставени така, че социолозите винаги могат да проверят искреността на отговорите. Анкетата, която Олга Сачава, социолог от Петербург, е раздавала на родители на ученици от 2. до 11.  клас, е включвала пет блока въпроси. В четири от блоковете е имало въпроси за семейството. В петия – за детето и неговия успех в училище.

Резултатите не откриват зависимост между големината на жилището и успеха на учениците.

На успеха на децата не влияе и наличието на богата семейна библиотека у дома. В семействата на 73% от отличниците има повече от 200 книги, но в тези на 75% от тройкаджиите също има библиотеки с над 100 книги. Семействата на 5% от отличниците и 6% от тройкаджиите са имали библиотеки с над 1000 книги.

На най-важния въпрос – дали доходите имат значение за успеха на децата, резултатите показват, че в семейства с ниски доходи са израснали 26% от слабите ученици и 30% от отличниците…В семейства с над средните доходи растат 25% от отличниците и 21% от тройкаджиите. Отново няма ясна зависимост.

Кое тогава влияе на добрите резултати на децата? Ето изненадващите изводи:

 

Условие № 1 – Баба и дядо

 

Изследването доказало, че детето може да си пише домашните и в мъничка квартира, и пак да е отличник. А може да има собствена стая и да е двойкаджия. Оказва се, че не е важно къде живееш, а с кого. 50% от отличниците живеят заедно с баба си и дядо си. 42% от успешните деца активно общуват с възрастните си роднини, дори те да живеят в друг град. А 5% от децата с нисък успех съобщават, че никога не са виждали баба си и дядо си.

„Това е удивително само на пръв поглед. Всъщност на училищните успехи на детето влияят семейните ценности“ – смята Олга Сачава. Колкото повече възрастните в едно семейство работят върху отношенията си и ги ценят, толкова по-високи са оценките на детето. Грамотно създадените и поддържани вътрешносемейни връзки показват, че родителите са психологически компетентни, което е ключов фактор за успеха на детето.

 

Условие №2 – Семейните празници

 

Изследването показва, че 67% от добрите и отличните ученици в основното училище и 73% от добрите и отличните ученици от средното училище живеят в семейства, които винаги отбелязват семейните празници. А в семействата на слабите ученици празниците се празнуват рядко или никак.

Много важен факт е, че семейните тържества не са били импровизирани (събрахме се, пийнахме, тръгнахме си). Те са предварително подготвяни, с обсъждане на подаръци, меню за новогодишната маса, сценарий за празника, дори шиене на костюми, покани на роднини и приятели и т.н.

Установява се интересна закономерност: колкото по-високи са доходите на семейството и по-ниска култура има по отношение на семейните празници, толкова по-слаби са оценките на детето. И обратното – колкото повече и по-добре организирани са семейните празници, толкова по-високи са резултатите на ученика. 

Какво е значението на семейните проблеми за успеваемостта на ученика?

Изследването изяснява, че проблемите в семейството не влияят на резултатите на детето, ако семейството открито комуникира и работи за подобрение.Условие № 3 - Бъдете доволни от живота

 

Какъв е портретът на родителя на успешно дете?

Най-важни за родителите на децата с високи резултати в училище са семейните ценности. Следва професионалната самореализация. Възможно е детето да възприема същата житейска позиция към труда като на родителите си и да приема за своя работа ученето.

Според изследването 56% от родителите на отличници заявяват, че работят преди всичко да се докажат. Те говорят не само за моралната си удовлетвореност, но и за удоволствието, което изпитват от работата. Само 20% от родителите на слаби ученици харесват това, което вършат. Повечето от тях се трудят според собствените им думи „заради парите“.

Има още една важна субективна особеност, която отличава семействата на много добрите и отличните ученици от семействата на слабите ученици. Колкото и да е странно, това е удовлетвореността от живота. 91% от родителите на добри ученици са удовлетворени от живота си спрямо 62% от родителите на тройкаджиите. 23% от родителите на слаби ученици отговарят, че не са напълно доволни от живота си, а 9% отговарят, че изобщо не са щастливи.

Оказва се, че най-важното за успеха на учениците не са материалната база в училище, качеството на учебниците, наличието на компютри и т.н. Най-важното за всяко дете е неговото семейство. Затова може би е по-важно да се влагат усилия и средства в  развитието на взаимоотношенията в семействата, така че да се формират и в родителите, и в децата необходимите ценности и компетентности.

 

Автор: Светлана Кирилова, превод cleverbook.net

 

White Press
Добави коментар


Добави
Loading ...
  • 1 -0
    Потребител 16.10.2017 / 17:10

    "Затова може би е по-важно да се влагат усилия и средства в развитието на взаимоотношенията в семействата" - твърде общо звучи това. Конкретни дейности и стратегии, чрез които да се случва? nВсъщност коментираните в статията данни далеч не отхвърлят хипотезите направени от проучвания като PISA и TIMMS. По-голяма е вероятността по-образовани хора да могат да поемат отговорност за решенията си, следователно да се чувстват по-щастливи в живота си. Тези по-образование хора после имат деца, на които предават мирогледа си и т.н.


Автор

повече за автора

Ключови думи:

училище, ученици, образование, семейство, семейни ценности, успех в училище

StreetView

Крави с очила дават повече мляко

Четвъртък, 28 Ноември 2019 / Приключения
Изследвания установили, че пасторалните пейзажи увеличавали продукцията им     Както при яйцата на щастливите кокошки, така и при кравите ведрата и красива обстановка наоколо допринася за по-голямото количество и качество на млякото, разбира се, и на тяхното мляко. Затова фермер от [...]

Призрачни места: Европа в Китай

Неделя, 26 Юни 2016 / Места
  Странно или не, но в Китай има подобия на много европейски градове – с изцяло френска, италианска, немска, австрийска, холандска архитектура. А това, което ги обединява, е, че не се радват на особен интерес от местното население, ако говорим за заселване там. Затова пък привличат [...]