Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Социално мислене

Събота, 26 Май 2018 / Гласът на детето
450
  • picjumbo.com

Работата в групи може да помогне на децата да разберат как да взаимодействат по-ефективно с другите

 

Програмите за преподаване на социално мислене са предназначени за децата, които имат проблеми с общуването. Социалното мислене учи децата как да разберат какво могат да мислят и чувстват другите хора. И това са умения, които се изграждат.

Социалното мислене се фокусира върху подпомагането на децата да разберат как да мислят в различни социални ситуации. Децата се научават да наблюдават и мислят, както за своите, така и за чувствата на останалите. Те също така научават връзката между мислите, чувствата и поведението.

Целта е децата да развият социално мислене, което да им помогне в усвояването на социални умения. Фокусът върху мисленето може да помогне на децата да разберат как да взаимодействат по-ефективно с другите.

Социалното мислене се преподава в училища, частни програми и клиники в САЩ, където има специализирани компании и клиники. Програмата е предназначена за деца над 4 години и възрастни. Такъв тип обучение е подходящо при хора с проблеми с вниманието, като деца със Синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност и високофункциониращи аутисти. Децата се научават да разпознават социалните знаци - изражението на лицето и езика на тялото, като най-често се работи в група.

Целта на програмата е не просто да се установи очен контакт (един от най-сериозните проблеми при хората с аутизъм), а да се разпознава изражението на лицето и информацията в очите на хората. Като следват очите на някого, децата получават сигнали за това, което този човек мисли или може да направи.

 

Работа в група

 

Някои деца се научават да казват "моля" и "благодаря" и да чакат своя ред, просто докато гледат другите. Но децата с проблеми в ученето и вниманието не биха могли да научат общите социални взаимодействия просто чрез наблюдение.

Социалните умения включват много повече от възможността за комуникация с останалите. Те са от решаващо значение за намиране на приятели, успех в училище и по-късно в живота, получаване и запазване на работа.

Групите за социални умения са малки (обикновено от две до осем деца), обикновено се водят от възрастен (психолог, социален педагог), който учи децата как да взаимодействат по подходящ начин с останалите. Те могат да помогнат на децата да придобият умения за разговор, приятелство и решаване на проблеми. Могат да бъдат полезни на децата да се научат как да контролират емоциите си и да разбират гледната точка на другите хора. Такива групи може да се водят от училищните психолози или в извънучилищни формати.

Този тип работа е много подходяща за научаване на най-често срещаните социални ситуации, разбирането на езика на тялото, като това става докато в различни игри децата влизат в роли и получават обратна връзка за представянето си.

Този тип терапия научава децата как да поздравяват останалите, как да започнат разговор, как да отговарят на хората срещу себе си, как да поддържат разговор, как да помолят за помощ.

Добре е децата групата да са на еднаква възраст.

Можете да работите с детето си с училищен съветник или друг терапевт, който може да използва ролева игра и да моделира подходящо социално поведение за вашето дете. Може да използвате софтуерни програми, а също вие като родители да използвате система от мълчаливи сигнали, чрез които да помогнете на децата си да се научат да казват „благодаря“, или да използват подходящ тон в различни ситуации.

 

Помощник за родители

 

Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

социално мислене, хиперактивност, дефицит на вниманието, аутизъм

StreetBoard

Минимално месечно или почасово заплащане на труда в България?

Сряда, 07 Декември 2016 / Общество
  В момента има и минимална заплата, и минимална почасова ставка    В държавите от ЕС, в които националните минимални работни заплати не се определят на месечна база (а например почасово или седмично), заплащането се преизчислява в месечно заплащане, като се използват коефици [...]

Една машина за рекет по-малко

Четвъртък, 12 Януари 2017 / Общество
Арбитражните съдилища няма да се занимават с потребителски спорове, а юридическите такси се намаляват 6 пъти   Народното събрание прие окончателно ключови промени в Гражданския процесуален кодекс, с които потребителските спорове се изключват от обхвата на арбитражните съдилища. [...]