Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Българските ученици искат, но не могат да работят в екип

Вторник, 21 Ноември 2017 / В клас
449
  • pixabay.com

Само 2% от деветокласниците са решили най-сложните задачи

 

Уменията за работа в екип на българските ученици са под средното ниво, показва международното изследване PIZA за 2015 г. За първи път то включва специален модул „Решаване на проблеми в сътрудничество“, в който учениците решават задачи в екип с един, двама или повече виртуални партньори. Резултатите от проучването, проведено сред деветокласници в 51 държави, бяха представени от МОН. Неговата основна цел е да се направи оценка дали учениците могат ефективно да участват в дейности за решаване на проблем съвместно с един или повече партньори, като споделят своите знания, умения и усилия за постигане на определен резултат.

Най-добре в екип работят учениците от Сингапур, Япония, Хонгконг-Китай, Корея, Канада. Най-зле са се представили учениците от Тунис, Бразилия и Черна гора.

Половината от нашите деветокласници се справят лесно при търсенето на информация и с разпределянето на задачите в група, но само единици от тях могат да постигнат съгласие за това как да изпълнят задачата.

 

Данните показват, че училищата, в които е създаден положителен климат на конструктивно сътрудничество между участниците в учебния процес, осигуряват по-добра академична подготовка на учениците, но и по-добра среда за учене и общуване. Учениците, които имат по-добри взаимоотношения с учители, родители и съученици, имат по-високи резултати на този модул и по-ясно изразено положително отношение към работата в екип. Това важи и за онези деветокласници, които смятат, че постиженията им в училище се оценяват справедливо и получават подкрепата на учителите. Учениците, които бягат от час или закъсняват системно, оценяват по-ниско екипната работа и взаимоотношенията си с околните.

Резултатите от проучването са със среден резултат 500 точки. България има среден резултат от 444 точки. Резултатите на българските 15-годишни варират в много широки граници – от 316 до 570, които показва, че у нас има ученици, които умеят да работят екипно и да използват придобитите знания и умения.  Учениците, които са показали висок резултат на този модул, имат и по-високи резултати по останалите области, измервани от PISA – четене, математика и природни науки.

49% процента от българските деветокласници решават само най-лесните задачи, тоест могат да следват предварително разработен план за решаване на ясни и несложни проблеми. Други 49% са се справили със средно трудните задачи, при които се очаква постигане на високо ниво на сътрудничество между участниците в екипа и умение за разпределение на техните роли за постигането на крайния резултат, като комбинират и осмислят необходимата им информация. 2% са деветокласниците, които са решили най-сложните задачи, изискващи не само високо ниво на сътрудничество, но и умение да преодоляват възникнали разногласия, проследяване на напредъка на работа на екипа и способност да управляват процесите в него, както и набелязване на конкретни действия за постигане на крайния резултат.

Тъй като умението да работиш в екип се формира не чрез конкретен учебен предмет, а е резултат от цялостната подготовка на учениците, един от пътищата за по-успешното му усвояване би могъл да бъде по-нататъшна квалификация на учителите в тази област,  както и по-широкото въвеждане на обучение чрез проектен принцип, което дава възможност на учениците да формират у себе си умения за мислене, посочват от министерството.

 

Вижте още:

Всеки трети деветокласник е неграмотен 

 

Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

ученици, работа в екип, МОН, PIZA, ПИЗА

StreetView

Народният театър на 110 години

Вторник, 19 Септември 2017 / Места
  Емблематичната сграда е възстановявана няколко пъти   Годината е 1903. Тогава Народното събрание взима решение за строителството на Народния театър, а едва ли някой е подозирал, че този проект ще създаде една от най-емблематичните сгради у нас. Новият дом на театъра е създаден [...]

Резиденциите на световните лидери

Неделя, 23 Април 2017 / Места
Това са едни от най-знаковите сгради в света   Освен дом на семействата на държавните глави са и място за правителствени заседания и официални посещения. Във всички тях има история и традиция, дори в скандално построения дворец на Ердоган, който показва добре характера на турския презид [...]