Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Родителски контрол

Сряда, 17 Август 2016 / В клас
2527
  • Родителите ще участват и в избора на директори на училища и детски градини

 

Според големината на училището общественият съвет ще има между 5 и 9 членове

 

Най-малко двама родители ще участват в обществените съвети, с каквито от тази учебна година трябва да разполага всяко училище и детска градина у нас. Това предвижда проектоправилник за устройството и дейността на въпросните структури, предложен от МОН за обществено обсъждане.
Според проекта обществените съвети се състоят от нечетен брой членове, като включват един представител на финансиращия орган и поне трима представители на родителите. В родителската квота поне две трети трябва да са майки и бащи на деца от съответното учебно заведение, а останалите могат да бъдат "професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от детската градина или училището". За професионалните училища има изискване в съветите да участва и представител на бизнеса. Според големината на училището общественият съвет ще има между 5 и 9 членове.

Проектът до голяма степен повтаря отговорностите, които училищният закон вменява на обществените съвети с цел по-голяма отчетност и контрол. Въпросните органи ще одобряват стратегията за развитие на учебното заведение, ще приемат ежегодния отчет на директора за изпълнението й, ще обсъждат програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности на децата, избора на ученически униформи и др. Те ще могат да предлага мерки за подобряване на качеството на образованието, да дават становища за разпределението на бюджета, да съгласуват училищния учебен план, избора на учебници и др.

Предвидено е представител на родителите да участва в комисиите за атестиране на директорите, при провеждането на конкурс за директор, както и при създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност. В заседанията на педагогическия съвет представителите на обществения съвет имат право на съвещателен глас, каквото право имат и поне трима представители на ученическото самоуправление и представител на настоятелството.

 

в. "Сега" 

Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

родители, директори, училища, контрол

Street of Art

Стив Вай отказа концертите в региона

Четвъртък, 21 Юли 2016 / Под прожектора
По повод последните събития в Турция концертите на Стив Вай в Истанбул и София се отлагат   Днес организаторите Firestorm Productions са получили окончателно потвърждение за отлагането на концертите на Стив Вай в двете държави. Тежкото решение е следствие на трагичните събития от послед [...]

Стегнато тяло с едно упражнение

Петък, 15 Юли 2016 / Хранене и Здраве
  За хора, които не се движат достатъчно, в началото може да е сериозно предизвикателство   Открих „планк“, когато търсех информация за упражнения за корема, които могат да се изпълняват без да натоварват кръста и са подходящи за хора с дискова херния. Някои го нарича [...]