Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Родителски контрол

Сряда, 17 Август 2016 / В клас
3037
  • Родителите ще участват и в избора на директори на училища и детски градини

 

Според големината на училището общественият съвет ще има между 5 и 9 членове

 

Най-малко двама родители ще участват в обществените съвети, с каквито от тази учебна година трябва да разполага всяко училище и детска градина у нас. Това предвижда проектоправилник за устройството и дейността на въпросните структури, предложен от МОН за обществено обсъждане.
Според проекта обществените съвети се състоят от нечетен брой членове, като включват един представител на финансиращия орган и поне трима представители на родителите. В родителската квота поне две трети трябва да са майки и бащи на деца от съответното учебно заведение, а останалите могат да бъдат "професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от детската градина или училището". За професионалните училища има изискване в съветите да участва и представител на бизнеса. Според големината на училището общественият съвет ще има между 5 и 9 членове.

Проектът до голяма степен повтаря отговорностите, които училищният закон вменява на обществените съвети с цел по-голяма отчетност и контрол. Въпросните органи ще одобряват стратегията за развитие на учебното заведение, ще приемат ежегодния отчет на директора за изпълнението й, ще обсъждат програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности на децата, избора на ученически униформи и др. Те ще могат да предлага мерки за подобряване на качеството на образованието, да дават становища за разпределението на бюджета, да съгласуват училищния учебен план, избора на учебници и др.

Предвидено е представител на родителите да участва в комисиите за атестиране на директорите, при провеждането на конкурс за директор, както и при създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност. В заседанията на педагогическия съвет представителите на обществения съвет имат право на съвещателен глас, каквото право имат и поне трима представители на ученическото самоуправление и представител на настоятелството.

 

в. "Сега" 

White Press
Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

родители, директори, училища, контрол

StreetBoard

Човекът, който превърна историята в кауза

Сряда, 04 Юли 2018 / Българи от ново време
  Днес се сбогуваме с проф. Божидар Димитров   Днес се сбогуваме с човека, превърнал историята на България в кауза. Изключителен учен, преподавател и публицист, проф. Димитров ще остане в сърцата на всички българи като човекът, който имаше по-различно мнение, не се боеше да [...]

България е против Европа на различни скорости

Сряда, 08 Март 2017 / Общество
Правителството одобри позиция на страната за Европейския съвет   България ще се обяви за запазване единството и целостта на Съюза и да не се преминава към модел "Европа на различни скорости". Това е позицията на България за Европейския съвет, одобрена от кабинета. Страната ни ще бъде пр [...]