Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Заедно в детската градина

Понеделник, 09 Май 2016 / В клас
3319
  • UNICEF Bulgaria

 

В 30 детски градини в страната ще бъдат създадени условия за обучение на деца със специфични потребности

 

 

В 30 детски градини в страната ще бъдат създадени условия за обучение на деца със специфични потребности. Това ще стане със средства, набрани в кампанията „Заедно в детската градина“, проведена от УНИЦЕФ и bTV.

Детските заведения се намират в София, Монтана, Сливен и Шумен и са избрани според броя на уязвимите деца в съответния район и показано досега от персонала в детските градини отношение към темата – в заведението да има вече постъпили деца със специфични потребности и персоналът да е активен и мотивиран за работа с такива деца. Със средствата, набрани в кампанията, учителите и възпитателите ще бъдат обучени и ще бъдат назначени логопеди, психолози, ресурни учители и възпитатели. Ще бъдат отделени средства и за адаптиране на средата.

В България има около 8000 деца с увреждания, които са настанени в специализирани заведения или изобщо не посещават детска градина. Приблизително

 

Едно от пет „специални“ деца има достъп

 

до нормално учебно заведение. А останалите 4 на практика остават без никаква възможност да развиват уменията си и да се приспособяват към обществото.

За тях детската градина има толкова голямо значение, колкото и за всяко друго дете, припомнят от УНИЦЕФ. В момента обаче за много от децата достъпът до детските заведения е невъзможен чисто физически, а учебният процес и методите на работа в заведенията не са адаптирани към работата с деца със специфичини потребности. Съществува и проблем с нагласата на част от родителите, които смятат, че деца, които изостават в развитието си или имат някакъв проблеми с възприятията, биха пречили на развитието на собствените им деца. Няма и достатъчно специализирани здравни услуги.

 

 

Заедно с останалите


От неправителствената организация припомнят, че за развитието на децата със специфични нужди детската градина е толкова важна, колкото и за всички останали деца. „Когато тя предоставя подкрепяща и ориентирана към индивидуалните потребности среда, детската градина развива способностите на децата, подпомага овладяването на нови езикови, когнитивни и социални умения, спомага взаимодействието с другите деца – което е подготовка за реалния живот и предпоставка за засилване активността на децата със специфични нужди“, допълват от УНИЦЕФ. Когато децата от детската градина са заедно, независимо от различията им, те ще израснат толерантни и приемащи индивидуалните особености възрастни.

За да се случи всичко това обаче, се налага да се промени и нормативната уредба, по която работят в момента детските градини.


Ето колко е голям проблемът:

 

- В България живеят около 8000 деца, които са настанени в сегрегирани образователни институции или изобщо не посещават детска градина и училище. Те биват отделяни от техните връстници и настанявани само при деца с увреждания или изобщо са лишени от всякакъв достъп до детска градина или училище;
- Средногодишно 4 175 са новорегистрираните деца с увреждания на възраст между 0 и 16 г. за периода 2005 до 2013 г., като броят им расте от 2008 г. насам – данните са на ТрансМоне;
- Около 23 000 деца с увреждания са подпомогнати за периода 2008-2012 г. Данните са на Агенцията за социално подпомагане – но това не обхваща всички случаи в страната;
- Около 15 000 от цитираните 23 000 деца са приобщени в масова общообразователна среда – данните са на Центъра за информационно обслужване на образованието;
- Под 2500 от цитираните 15 000 приобщени деца се намират в детските градини;
- По данни на МОН в системата на образованието в цялата страна има едва 1062 ресурсни учители, 761 психолози и педагогически съветници, 112 логопеди, 20 слухово-речеви педагози и 8 зрителни педагози. Те са крайно недостатъчни, за да осигурят необходимата подкрепа на всички деца със специфични нужди.

 

Списък на избраните детски градини

Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

деца със специфични потребности, адаптиране на детски градини, обучения на учители

StreetBoard

Имам само едно дете

Сряда, 10 Юли 2019 / Общество
Важният въпрос е за малкото деца, които раждаме - успяваме ли да бъдем на висота, за да се наречем техни родители?   Имам само едно дете... Мислил съм много по темата дали бих могъл да имам второ, трето. Синът ми се роди във време, в което се случваха интересни неща (избиваха разни ек [...]

Отбелязваме Деня на лозаря

Вторник, 14 Февуари 2017 / Истории от града
Отдаваме почит и към Свети Кирил, а влюбените си разменят послания   На 14 февруари българската народна традиция отбелязва Трифон Зарезан. Денят на лозаря е един от най-популярните празници, посветен на труда и любовта към лозата и виното. Почитат го най-вече там, където има развито л [...]