Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Кой печели и кой губи от пенсионните промени

Вторник, 26 Април 2016 / Общество
1564
  • news.bnt.bg

 

 

Лансираните от финансовия министър Владислав Горанов пенсионни промени не са придружени с разчети и оценка на въздействието, каквото е изискването на закона, затова е трудно да се направи всеобхватен анализ как те ще се отразят на всички заинтересовани страни. Сигурното е, че големите губещи отново ще са изрядните граждани, които се осигуряват редовно и върху високи доходи.Кой ще спечели?1. Хората, които ще надживеят значително разчетените години за изплащане на втората пенсия.

За тези разчети се ползват биометрични таблици. Новост в проекта е, че при тях се заличава влиянието на пола. Известно е, че жените живеят по-дълго от мъжете, но получават по-ниски пенсии от тях. Периодът ще се изчислява на базата на очакваната продължителност на живота след пенсиониране. "Създаването на общ пул, в който да отидат партидите на пенсиониралите се хора, е в техен интерес и те не губят парите си. Проблемът е, че нямат право на избор по какъв начин да ги управляват", заяви директорът на "Доверие" Даниела Петкова.


2. Пенсионните фондове


Въвеждането на изискване при отпускане на пенсия индивидуалната партида да се влива в т.нар. технически резерви е изгоден вариант за пенсионните дружества, които няма да плащат последиците от свои неудачни инвестиционни решения. От 2012 г. КФН настоява да се създаде гаранционен фонд именно за целите на извънредните разходи, който обаче да се пълни от отчисления на самите фондове и допълнителна такса за осигурените. От друга страна обаче, пенсионните дружества с право предупреждават, че честите промени отблъскват евентуални чужди инвеститори. Те са смутени и от новите изисквания към дружествата и прелицензирането.


3. НОИ

Предложението да не се наследяват парите може да демотивира осигурените да продължат да внасят във втория стълб и да изберат да получават само държавна пенсия. Липсва обаче какъвто и да е анализ как прехвърлянето на хора от фондовете към НОИ ще се отрази на солидарната система. Очаква се в НОИ да се прехвърлят хората с ниски осигуровки, които имат пропуски във внасянето - те ще прехвърлят ниски суми, а НОИ ще трябва да им плаща по-висока пенсия. Това отново ще става от осигуровките на работещите и от данъците през покриването на дефицита от държавата.

 

 

Кой ще загуби?1. Хората, които са се осигурявали съвестно върху високи доходи, ще бъдат ощетени, защото на практика след пенсионирането си ще загубят правото на собственост върху личните си спестявания за втора пенсия, които са правили през цялата си трудова кариера. Най-сериозното ощетяване е невъзможността да се наследяват средствата на починалите пенсионери. Техните пари ще отидат за изплащане на пенсиите на други хора, което според експертите е промяна в модела на капиталовата система.

"На фона на влошеното състояние на пенсионно-осигурителната ни система вместо цялостна концепция за нейното стабилизиране отново се предлагат промени само в единия осигурителен стълб", коментират от БСК.Въпроси без отговор


"Ако не се създаде общ пул за изплащане на втората пенсия, няма да бъде решен проблемът с дефицита във втория стълб на пенсионната система", твърди финансовият министър Владислав Горанов

Министерството на финансите и КФН не са представяли никакви прогнози за очаквания дефицит във втория стълб, нито мерки за намаляването му, а пристъпват директно към отнемане на осигурителни права. В самия законопроект липсват каквито и да е разчети. "Всякакви промени, отнасящи се до пенсионно-осигурителните фондове, следва да бъдат предлагани, дискутирани и осъществявани след приключване на обследването им съгласно европейските изисквания (т.нар. стрес тестове), т.е. след като е ясно какво е реалното им състояние, каква е оценката за тяхното управление и каква е ефективността на нормативната уредба, която регламентира дейността им", се посочва в становище на Българската стопанска камара. 

 

 

"Проблемът с наследяването не е толкова сериозен, защото статистиката показва, че хората живеят по-дълго и пенсионните дружества по-скоро трябва да намерят начин да изплащат пенсии по-дълго време, отколкото са натрупаните средства по индивидуалните партиди". Даниела Петкова, изпълнителен директор на "Доверие"

Логично възниква въпросът, след като не е толкова сериозен този проблем, защо просто не се остави възможността да се наследяват парите, както е сега. 

- На въпрос има ли вариант хората да имат избор дали да отидат в общия пул техните партиди, или все пак наследниците им да могат да имат достъп до тези пари, Горанов отговори: "Има вариант, разбира се".

Досега КСО предвиждаше, че при смърт на пенсионер на универсален или професионален фонд на наследниците се изплаща остатъкът от средствата по индивидуалната му партида. В новия вариант този текст липсва.Факти Липсват системен подход и дългосрочна визия за пенсионното осигуряване - от въвеждането му преди 16 години КСО е променян 117 пъти. Само в периода 2010-2015 г. кодексът е променян 45 пъти, 39 от които чрез преходни и заключителни разпоредби на други закони. Това създава абсолютна несигурност сред хората за бъдещите им пенсии.

Идеята на въвеждането на втори и трети стълб в осигуряването е да се намали тежестта на НОИ и фондовете да поемат изплащането на по-голям процент от пенсията. Това обаче няма как да се случи, защото постоянно се отлага увеличаване на размера на вноската, която постъпва във фондовете. Последната промяна е от миналата година, когато с пенсионната реформа на Ивайло Калфин отмяната на увеличението на вноската за втора пенсия от 5% на 7% бе изтъргувано със социалните партньори срещу ръст на пенсионната вноска, която да отива в НОИ. Целта е ясна - да се намали дефицитът в държавната пенсионна система за сметка на капиталовия стълб.

В универсалните пенсионни фондове има малко над 3,5 млн. индивидуални партиди към края на миналата година. Те са на хора, родени след 1959 г. Нетните активи на деветте фонда са близо 7,7 млрд. лв. Средно на човек в индивидуалните партиди се падат малко над 2185 лв.

За 12 години - от 2003 до 2014 г., универсалните и професионалните фондове са удържали 661 млн. лв. такси и удръжки. Само универсалните фондове са получили 550 млн. лв. от такси. Данните са на КФН.

 

Десислава Колева, в. Сега 

White Press
Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

пенсионна система, втори стълб, втора пенсия, пенсионно-осигурителни фондове, НОИ, Министерство на финансите

Street of Art

Мазни храни за отслабване

Неделя, 21 Август 2016 / Хранене и Здраве
През последните години се засилва тенденцията да се ядат високо-мазнинни храни, в комбинация с ниско количество на въглехидрати   Чрез този хранителен режим се поддържа постоянно ниво на хормона инсулин, който гарантира нормални функциониране на организма. Този режим е антипод на у [...]

Иновации от Opel - отличете се от тълпата

Неделя, 15 Октомври 2017 / Стил
 Четири премиери на Opel на Автомобилен салон София 2017   Opel за първи път представя своя нов флагман във вариантите Grand Sport и Sports Tourer, както и най-новите попълнения на семейство Х на марката - “x(екс)-тремно” модерния и подвижен Crossland X и новия SUV [...]