Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Александър Миланов


Александър Миланов е всестранно развита личност. Има опит като репортер, редактор, програмен редактор в радиата НЕТ, Инфорадио и БНР. Специалист по нестопански маркетинг и набиране на средства за неправителствени организации. Водещ одитор по социален одит и корпоративна социална отговорност. Експерт по връзки с обществеността. Автор на книгата “Детство без сълзи”.Статии на автора