Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Георги Станков


Георги Станков e психолог, обучител, лектор.

Завършил е психология в СУ „Св. Климент Охридски“ и психодрама в ИПИГП "Бернхард Ахтерберг". От 2014 година е хоноруван преподавател в СУ "Св.Климент Охридски", водещ на практикума "Умения за въздействие“. Съветник на министъра на образованието и науката в областта на неформалното образование, ученето през целия живот, гражданското образование и иновациите в oбразованието. Има опит като психотерапевт, психолог в сдружение "Градината": изследовател, консултант, обучител, водещ на психодраматични и тренинг групи, инспектор в Областна пробационна служба – Хасково и водещ на програми за развиване на социални умения, умения за мислене и овладяване на гнева и др.

Член на Българско дружество по психодрама и групова терапия и Дружество на психолозите в България

Автор е на предаването „Най-добрите хора, каузи и идеи“ и поддържа блога psychologyworkshop.blogspot.bg.

 Статии на автора