Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Колко могат да отсъстват учениците

Сряда, 26 Октомври 2016 / В клас
2267
  • Отсъствията ще се разрешават от педагогическия съвет

Децата с над 15 низвинени отсъствия ще бъдат наказвани 

 

Правителството прие наредба за държавния образователен стандарт за приобщаващо образование. С нея се въвежда допълнителна възможност за наказване на учениците, които имат над 15 неизвинени отсъствия - това е преместване в друга паралелка, а едва след това изключване от училището, съобщи Дарик.

Решението за санкцията ще бъде на Педагогическия съвет на училището. Наредбата предвижда още учениците да могат да отсъстват по уважителни причини до 10 дни за една учебна година - до 3 дни с разрешение на директора и до 7 дни с решение на Педагогическия съвет.

Стандартът урежда обща и допълнителна подкрепа за всички деца. За подпомагане на децата със специални образователни потребности ще бъдат осигурени ресурсни учители, психолози, логопеди, както и помощник на учителя.

Допълнително ще се работи и с децата с изявени дарби за развитие на техния потенциал. Залагат се и дейности за създаване на добър психоклимат в училище - превенция срещу насилието и преодоляване на проблемно поведение.

White Press
Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

ученици, отсъствия, уважителни причини

StreetInside

Онлайн компания предлага безплатни сайтове заради кризата

Понеделник, 03 Февуари 2020 / Кариера
Ваучерите се предлагат на фирми, пострадали от пандемията и мерките за сигурност   Фирмите, засегнати от кризата, могат да ползват безплатни ваучери за изработка на корпоративни сайтове и електронни магазини. Предложението е на Kozelat.com, компания, поддържаща електронни магазини за ко [...]

Защо интровертите са такива, каквито са

Неделя, 28 Август 2016 / На предела
  Има физически различия в мозъка им, заради които предпочитат тихите дейности пред тези с високо напрежение   Предпочитате ли често да прекарате тиха вечер с любимото си занимание вместо  да отидете на поредното социално събитие? Обичате ли компанията на един близък при [...]