Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

2000 лева пенсия...след 44 години

Четвъртък, 30 Юни 2016 / Общество
2306
  • bnr.bg

 

Средната пенсия ще е 570 лева през 2030 година, показват разчети на НОИ

 

След 2026 година новоотпуснатите пенсии ще са с 36,3% по-високи спрямо тази година. Средната пенсия, която сега е 335 лева, ще достигне 570 лева през 2030 година. През 2060 година тя вече ще е 2000 лева и ще замества около 40% от дохода на човека, докато е работил. Това показват разчетите на НОИ за перспективите пред пенсионната система до 2060 година, цитиран от Mediapool.

Лошата новина е, че през 2060 година 100 осигурени ще издържат 86 пенсионери заради застаряването на населението, увеличаващата се средна продължителност на живота и намаляващия брой заетите. Разходите за пенсии ще нарастват, а дефицитът в системата ще се задълбочава.

Основна роля за увеличаването на пенсиите ще изиграе правилото за повишаване на тежестта на всяка година стаж във формулата за изчисляването им от 2017 година, като през 2026 година коефицентът трябва да достигне 1,5 на сто при 1,1 на сто сега.

Като резултат от промяната отпуснатите след 31 декември 2026 година пенсии ще бъдат с около 36,3 на сто по-високи спрямо настоящата 2016 година. Правилото влиза в сила от следващата година.

От около 8 млрд. лева сега, през 2030 година те ще достигнат 13,2 млрд. лева, а през 2060 година 41,8 млрд. лева. В момента разходите за пенсии представляват 9,3% от БВП, като това ниво ще се запази в следващите години. Постепенно след осъвременяването на пенсиите с по-висок процент делът от БВП за пенсии ще започне да нараства и в края на периода през 2060 година ще достигне 11,4%.

 

Прехвърлянето на партиди към НОИ

 

Актюерите са разработили и различни сценарии в зависимост от това дали хората ще преместят спестяванията си от втория стълб в държавното осигуряване, като резултатите от всички сценарии показват, че системата ще остане на дефицит през целия период до 2060 година.

Възможността за местенето на парите обаче не е взета при разработването на базовия сценарий, тъй като е трудно да се каже колко души биха прехвърлили спестяванията си. Затова базовият сценарий е разработен при сегашната хипотеза с осигуряване в два стълба. Според актюерите възможността за преминаване от осигуряване в първи и втори стълб към осигуряване само в първия стълб ще окаже благоприятно влияние върху коефициента на заместване на дохода от първия стълб в дългосрочен план,като във варианта, при който 100% от осигурените, родени след 1959 година, избират осигуряване само в първия стълб, средният брутен коефициент на заместване достига 55% през 2060 г. при стойности от около 42% във варианта, при който 100% от лицата, родени след 1959 година,се осигуряват и в двата стълба.

 

 

Според изводите от документа, изборът на осигуряване само в първия стълб на пенсионната система ще доведе до по-високи размери на пенсиите от първия стълб, в резултат на което разходите за пенсии ще се увеличат значително. В дългосрочен план, по-високите приходи от осигурителни вноски и приходите от индивидуалните партиди на лицата, които ще изберат осигуряване само в ДОО, не са достатъчни,за да покрият разходите за пенсии, изплащани в пълен размер. Това от своя страна ще доведе до чувствително влошаване на баланса на общественото осигряване в периода след 2037 г. в сравнение с базовия вариант.

Вариантът, при който 100% от родените след 1959 година избират осигуряване само в първия стълб, е с най-високи разходи поради факта, че всички хора ще получават пенсии в пълен размер. При него разходите за пенсии достигат 14,8% от БВП през 2060 година.

 

Дефицитът остава

 

Резултатите от дългосрочната прогноза показват, че системата ще остане на дефицит през целия период от 2016 година до 2060 година

Отпадането на държавната вноска от 12% автоматично увеличава дефицита за 2016 година от 2 % от БВП на 5,3% от БВП.

През следващите няколко години дефицитът ще намалява, достигайки в периода 2021–2023 г. най-ниските си нива от около 4 % от БВП.

Това се дължи основно на планираното увеличение на осигурителната вноска за фонд “Пенсии“ с по 1 процентен пункт през 2017 година и 2018 година. В периода 2017–2040г. дефицитът се задържа на нива под 5% от БВП вследствие на намалението в броя на пенсионерите заради заложените по-тежки правила за пенсиониране.

След 2040 година започва съществено влошаване на баланса на пенсионната система като през 2060 г. дефицитът достига 6,8% от БВП.

 

Инвалидните пенсии растат

 

Общият брой на пенсионерите с пенсии за трудова дейност се очаква да намалее от 2,1 млн. души сега до малко над 1,7 души през 2060 година или с 412 100 души.

Относителният дял на пенсионерите от общото население на страната се увеличава от 29.4% през 2015 година до 31,2% през 2060 година

От 402 300 пенсионери с лични пенсии за инвалидност през 2015 г., през 2040 г. броят на тези хора достига 600 000 или 33,2% от общия брой на пенсионерите с пенсии за трудова дейност.

След 2040 година броят на инвалидните пенсии започва да намалява, но процентът на пенсионерите с инвалидни пенсии от общия брой остава висок до края на прогнозния период 26,6%

Mediapool 

White Press
Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

НОИ, пенсии, разчети, пенсионери, доходи

Street of Art

Червена ябълка или зелена ябълка

Събота, 26 Ноември 2016 / Хранене и Здраве
  Защо хората предпочитат червените храни и полезно ли е това   Мозъкът на човека оценява храната по цвета й. На подсъзнателно ниво червеното може да се свързва с агресия, но когато става въпрос за храна, червеният цвят се приема за вкусен, докато зеленият например не е привлекат [...]

Воден лукс сред природата

Вторник, 11 Юли 2017 / Стил
  Защо ви е да ходите на плажа, ако можете да се потопите във всичко това?   През лятото обикновено мечтаем за почивка, прохлада и хубаво питие в добра компания. Някои хора предпочитат морето, но други предпочитат да се потопят в басейна и да се оставят на усещането за едно по-раз [...]