Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

По 6000 лева заплати взимали чиновниците, работещи с европари

Вторник, 17 Май 2016 / Общество
1491
  • Високите заплати в европейските звена бяха въведени като мярка срещу корупцията

 

Брутната заплата в управляващите звена скочила с 230%, качеството на работата – не

 

 

Възнагражденията на чиновници, работещи в управляващите органи на оперативните програми, са стигали до 6000 – 7000 лв. бруто на месец през 2014 г. Това става ясно от доклад на Сметната палата по одит на изпълнението "Административен капацитет на органи за управление на средства от ЕС", който е за първия програмен период 2007 – 2013 г., цитиран от Mediapool. В същото време одиторите са установили, че огромните заплати на работещите с европейски средства не са довели до по-добро качество на работата им.

 

Абсолютен рекорд

 

по максимален размер на брутното индивидуално месечно възнаграждение, достигнато през 2014 г., бележи управляващият орган на Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР). При средномесечна работна заплата за 2014 г. 2353 лв. максималното брутно възнаграждение, което чиновниците са получили, е 7158 лв., пише в доклада. Самата работна заплата пък е скочила с рекордните за държавната администрация 228% от 2010 до 2014 г., става ясно още от данните.

Другите управляващи органи не изостават особено от колегите си в регионалното министерство. На второ място по най-високо заплащане през 2014 г. е управляващият орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност" в икономическото министерство, където е достигнат максимум от 6900 лв. при заплата 2125 лв.

 


На трето място е Централното координационно звено в Министерски съвет, където през 2014 г. са достигани суми от порядъка на 6877 лв. на месец.

Максимумът, платен в Държавен фонд "Земеделие" през 2014 г., е 6427 лв., а в управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" в социалното ведомство – 6300 лв. Служителите по ОП "Околна среда" в екоминистерството са взимали 6200 лв., като при тях се регистрира най-солидният ръст на работната заплата за четири години – с 280% до 2122 лв. през 2014 г.

"Изоставащи" по възнаграждение в еврозвената са работещите по ОП "Транспорт" с 5557 лв. достигнат месечен максимум през 2014 г. и служителите в управляващия орган на "Програмата за развитие на селските райони" в земеделското министерство с 5917 лв.Министерството на финансите не е подало информация

 

за програмите "Административен капацитет" и "Техническа помощ", а данните за Изпълнителната агенция "Одит на средствата от ЕС" не позволяват автоматизирана обработка. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) също не се е отчела пред одиторите.

Одиторите на Сметната палата констатират, че във всички администрации, работещи с европрограми, е предприето увеличение на основната заплата като мярка за стимулиране на мотивацията на служителите.
Установено е обаче още, че с изключение на Министерството на околната среда, агенцията по рибарство и агенцията за одит на средствата от ЕС в останалите структури "въведените с вътрешните правила на бюджетните организации системи за оценка на индивидуалните резултати

 

не гарантират повишаване на обективността

 

и обосноваността при определяне на личния принос на служителите за постигане на целите на звеното, тъй като не предвиждат конкретни показатели за измерване на изпълнението по отделните критерии".

Има и значителен дисбаланс между основните заплати за длъжности на едно и също ниво, но в различна структура, посочват още от палатата.

 Служителите на управляващия орган на ОПРР, който е с най-високи възнаграждения, имат средна годишна оценка за изпълнение на длъжността 2.7, като не е ясно дали скалата е 4- или 5-степенна. Не е правена годишна оценка на звеното за постигнатите резултати през 2014 г. Такава не е представена на одиторите за резултатите нито на служителите, нито на ръководителя на звеното. Към 31 декември 2014 г. то е било договорило 104% от средствата по оперативната програма, а са били разплатени 77%.

С реформата "Дянков" от юли 2012 г. възнагражденията в администрацията би трябвало да се определят по нови правила, според които допълнителните възнаграждения на служител за 1 година не могат да са повече от 80% от годишната му заплата, припомня Mediapool. Освен това в съответната структура бонусите не трябва да са повече от 30% от разходите за заплати. Не е ясно дали възнагражденията в еврозвената спазват тези правила.

Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

европейски проекти, заплати, Сметна палата

Street of Hope

Признавайте трудностите на децата

Четвъртък, 27 Септември 2018 / Родители
Отричането или пренебрегването на нечии притеснения и затруднения не ги премахва   Едно от нещата, които учителите и родителите е важно да помнят е, че това, което те оценяват като лесно, защото вече са го усвоили, всъщност може да бъде доста трудно за друг човек и особено за дете. Даде [...]

Каква е ролята на различните приказки

Петък, 13 Януари 2017 / Родители
  Приказките подготвят малките пътешественици за пътешествието на живота, те са като фитнес за ума    (продължение на темата Как да четем приказки на децата)   Приказките се разделят на приказки за животни, приказки за бита, вълшебни приказки. Част от тях са известни к [...]