Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Ирина Василева-Брешето


Ирина Василева-Брешето е родена в София. Завършила е Лесотехническия Университет със специалност Екология и опазване на околната среда и Публична администрация в Нов Български Университет. Говори английски, френски и руски език. Интересува се от туризъм, астрофизика, генетика и алтернативна медицина. В момента живее във Франция със семейството си. Има едно дете.


Статии на автора