Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Над 70% от учителите са „за“ приобщаващо образование

Вторник, 28 Март 2017 / Гласът на детето
4790
  • balkanec.bg

Не така стои въпросът с родителите обаче – две трети от тях не желаят в детската градина на децата им да има деца с ментални проблеми

 

 

Над 17 хиляди деца със специални нужди посещават масови детски градини и училища в България. Въпреки това още хиляди деца остават извън образователната система или не могат да се възползват пълноценно от учебната програма. Това стана ясно на кръгла маса за подготовката на учителите за приобщаващо образование, организирана от УНИЦЕФ.

„За да се осъществява на практика приобщаващото образование за всички деца - и в частност за децата със специфични нужди - е необходима промяна на социалните норми, политики и практики. Промяната изисква цялостна стратегия за предварително обучение и продължаващо професионално развитие, която да позволява на учителите ефективно да се справят с предизвикателствата на приобщаването, осигурявайки подкрепа за учене на всяко дете", заяви Мария Хесус Конде, Представител на УНИЦЕФ в България.

Изследване на нагласите на учителите в детските градини, поръчано от УНИЦЕФ и проведено от Българска академия на науките, показват, че 72,6% от учителите подкрепят приобщаващото образование, като основа за напредъка на всяко дете. Според тях това може да се случи само, ако са налице необходимите ресурси, подготовка и продължаваща подкрепа.  Само половината от участниците смятат, че нямат необходимата професионална подготовка за приобщаващо образование. Другите пречки са големият брой деца в групите, недостатъчната подкрепа от страна на специалистите-психолози, логопеди и др., както и страхът, че децата няма да бъдат приети от другите деца и родители.

Концепцията за приобщаващо образование в България се въвежда за първи път в закона за предучилищното и училищното образование (приет през 2015 г.). То е задължително и се отнася за всички деца. Държавният образователен стандарт за приобщаващото образование (приет през 2016 г.) определя ролите на различни специалисти по отношение на оценка на индивидуалните нужди, планиране и предоставяне на подкрепа за деца в риск, талантливи деца, както и допълнителна подкрепа за деца с увреждания.

 

Защо е важно приобщаващото образование

 

Кампанията на УНИЦЕФ „Заедно в детската градина“ е насочена към осигуряване на среда, която подкрепя пълноценното развитие на всяко дете в детската градина – независимо от физическите и интелектуалните му способности. Основен фокус са децата със специфични нужди, на които им е необходима допълнителна подкрепа, за да могат в най-пълна степен да развият способностите си. На първо място това са децата с увреждания - ментални, сензорни и физически увреждания. 

Според проучване сред 6200 българи, 65% от запитаните не желаят в забавачката или класа на децата им учат деца с ментални увреждания, а 20% – такива с физически увреждания. (изследване на „Джи Кънсалтинг“ по поръчка на Държавната агенция за закрила на детето).

Така децата с увреждане в най-голяма степен са изключени от възможностите за качествено обучение и социализация в детските градини, а след това и в училище – поради предразсъдъци, липса на разбиране и подкрепяща среда. Деца със специфични нужди са и децата с хронични заболявания; децата от аутистичния спектър; децата с емоционално-поведенчески разстройства (дефицит на вниманието, хиперактивност), разстройства на речта, децата в риск от обучителни трудности и др.

 

 

Когато децата от детската градина са заедно, независимо от различията им, те ще израснат толерантни и приемащи индивидуалните особености възрастни и това ще промени цялото общество, посочват от УНИЦЕФ.

Стремежът на кампанията е да набере средства за създаване на модел за приобщаваща и подкрепяща среда за деца със специфични нужди в 10 детски градини в България. Моделът включва осигуряване на достъпна среда, индивидуални консултации със специалисти – логопед, психолог и др. за децата със специфични нужди и подкрепа на техните семейства активно да участват в живота на децата в детската градина, обучение за учителите и др. За да бъде постигната тази цел, са необходими 500 000 лв., които да финансират програмата в срок от две години. Крайната цел на проекта е този модел да бъде въведен във всички детски градини в България, в полза на всички деца.

 

Вижте още: 

Заедно в детската градина 

Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

деца с увреждания, детски градини, приобщаващо образование, УНИЦЕФ, учители

StreetView

В Холивуд откриха хотел с форма на китара

Неделя, 10 Ноември 2019 / Места
Първият хотел-китара отвори врати в Холивуд преди около месец, съчетавайки в едно любовта към рок музиката, креативни решения и търговски нюх. Проектът включва хард рок казино с 3267 игрови машини, 178 игри с маса и преустроен Hard Rock Live  театър със 7000 места. Сградата е висока 137 [...]

Коледа на село

Събота, 02 Декември 2017 / Места
  Три идеи за дните около празниците сред природа и традиции   Какво е Коледа, ако не семеен уют? И как по-добре да усетим топлината на бумтящата печка и мириса на печени сладки, ако не на село – там, където традициите са живи и природата все още е запазена? Да, Коледа е се [...]