Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Инвестициите продължават да се топят

Сряда, 27 Юни 2018 / Общество
395
  • За година инвестициите намаляват с 50%

За последните 10 години вложеното в българската икономика от частни компании намалява 10 пъти

 

 

През първите четири месеца на годината инвестициите отново намаляват. В сравнение с началото на 2017 година спадът е с 50%. За последните 10г. инвеститорите загубиха доверие в управлението на страната.

България е в спиралата на висока корупция - намаляващи инвестиции и население.

По предварителни данни преките инвестиции в България за януари – април 2018 г., възлизат на 113 млн. евро (0.2% от БВП), като са по-ниски със 116.2 млн. евро (50.6%) спрямо януари – април 2017 г. (229.2 млн. евро, 0.5% от БВП).

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 161 млн. евро за януари – април 2018 г. Той е по-нисък със 205.4 млн. евро от дяловия капитал за януари – април 2017 г., който е в размер на 44.5 млн. евро.

Реинвестираната печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) възлиза на 19.1млн. евро, при 58.3 млн. евро за януари – април 2017 г.

Дълговите инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) са в размер на 258.4 млн. евро, при 126.4 млн. евро за януари – април 2017 г.

Продължава изтеглянето на инвестициите в дялов капитал и реинвестирана печалба, което е сигурен признак за понижен дългосрочен интерес от инвеститорите към България.

Увеличението на дълговите инструменти отразява продължаващото увеличение на задлъжнялостта в българската икономика и ниските очаквания за печалба.

Делът на инвестициите в БВП на България е намалял значително от над 30 % от БВП през 2008 г. на едва 3% през 2017 г. България има значителна нужда от инвестиции, част от която може да бъде посрещната чрез публични инвестиционни схеми заедно и с частни инвестиции. Публичните инвестиции продължават да са благодарение до голяма степен на финансирани от ЕС проекти. Ако не се подобри бизнес средата в България спада на частните инвестиции се очаква да продължи и през идните години.

Значението на преките чужди инвестиции за България е изключително важно. От значение е също притокът на нови инвестиции, финансиращи създаване или разширяване на капиталообразуването в българската икономика. През последните години преките инвестиции са по-малко от трансферите на работещите зад граница българи и така наречените „емигрантски пари” надхвърлят потока на преки инвестиции.

Преките инвестиции от макроикономическа гледна точка са първостепенен фактор за икономическия растеж. Преките инвестиции са важен фактор на растежа на всяка икономика и особено за малките отворени икономики като българската.

Само увеличението на преките инвестиции може да осигури висока производителност и устойчива норма на печалба, необходими за постигане на догонващ икономически растеж. А в България явно политиката по привличането на инвестиции се нуждае от значително подобрение. Политиката в това отношение трябва да акцентира върху конкурентните предимства на отделни производства, а също на географски и бизнес клъстери от стратегически отрасли и индустрии. Така преките инвестиции ще допринесат и за конкурентоспособността на българската икономика.

 

 

Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

инвестиции, икономика, работни места

StreetView

Български пещерняци ще изследват солните пещери на Израел

Четвъртък, 21 Февуари 2019 / Приключения
Проект: Малхам – най-дългата солна пещера в света   Осем български пещерняци ще участват в международна пещерно-изследователска експедиция в солните пещери на планината Содом, Израел. Експедицията ще се проведе от 21 февруари до 4 март 2019 г. Под мотото „Проект: Малхам &nd [...]

Откриха организми на 4 млрд. години

Четвъртък, 02 Март 2017 / Места
Строматолитите са произвели кислорода на земята преди да се появят растенията     Още преди близо 4 млрд. години на земята е имало живот. Следи от бактерии, живели близо до подводни хидротермални извори на нашата планета преди 3,77 - 4,29 милиарда години, бяха намерени в скалните [...]