Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Румен Гълъбинов


Румен Гълъбинов е магистър по икономика от УНСС. Има следдипломни квалификации от Университета на Джорджтаун, Вашингтон, САЩ (Банков рисков мениджмънт), Университет Сeйнт Джон, Колеж по застрахователен и рисков мениджмънт, Ню Йорк, Университета Екситър, Англия (Банки и финанси). Има професионални квалификации по застрахователен и рисков мениджмънт и пазари на ценни книжа от Германия и Англия.

През 2002 г. е генерален директор на Агенцията по застрахователен надзор, а през 2003 г. – зам.-председател на Комисията по финансов надзор към Министерство на финансите. Работил е и е членувал в управителните съвети на международни застрахователни компании от България, Австрия и САЩ.

Понастоящем е регионален мениджър на международната компания IUC, Турция. Автор на три книги и поредица от статии в националната преса в областта на застраховането и финансите. Владее отлично английски език, и руски език. Женен, с две деца.

rgalabinov.comСтатии на автора