Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Какво има да свърши България, за да влезе в еврозоната?

Четвъртък, 02 Август 2018 / Общество
547
  • pixabay.com

В становището на ЕК се казва, че страната може да бъде приета едновременно в ERM II и Банковия съюз, но като си подготви домашното

 

В края на юни България представи кандидатурата си за присъединяване към механизма ERM II, който предшества членството в еврозоната. България кандидатства за едновременно приемане и в Банковия съюз. На 12 юли България изпрати официално писмо за кандидатурата си и получи зелена светлина за едновременното влизане в еврозоната и Банковия съюз, но има срок от една година да изпълни поставените условия. 

„След конструктивни обсъждания с ЕЦБ, Комисията, държавите-членки от еврозоната и Дания, България пое редица ангажименти в области на политиката, които са от голямо значение за плавния преход към и участието в ERM II. Що се отнася по-специално до банковия надзор, от България се очаква да изпрати искане за тясно сътрудничество с ЕЦБ в съответствие със съществуващите процедури и ще предприеме необходимите подготовки - включително и подкрепа за цялостната оценка на ЕЦБ. Допълнителните ангажименти се отнасят до други въпроси във финансовия сектор и институционалното качество и управление. Подобни усилия за реформа към по-солиден финансов сектор, по-силни институции и по-ефективни икономически структури ще допринесат за успешното участие на България в ERM II“, се казва в официалното становище на ЕК. ЕЦБ и Комисията ще наблюдават ефективното изпълнение на тези ангажименти.

 

Какво означава това становище?

 

Липсата на икономическа и финансова компетентност в България е силно притеснителна.
Според оценката на ЕК за кандидатурата на България за ЕRM2, държавата ни получи срок от една година, за да:
- Подобри банковата регулация, за да отговори на изискванията, така наречения Базел 3 валиден за всички банки в ЕС.
- Всички банки да отговарят на същите изисквания за капиталова адекватност, нива на лоши кредити и свързаност на лицата.

Просто казано до 15 май 2019г. България трябва да предостави на ЕЦБ следното:
- реформиран модел за регулиране на банките, покриващ Базел 3 критериите.
- реформирани и капиталово адекватни банки, отговарящи на Базел 3 без държавна помощ.
- Промяната на регулациите по Базел 3 ще се отрази на всички нива на банките - акционери, мениджмънт, софтуер и т.н.
- Базел 3 изисква решен проблем с вътрешния дълг и лошите кредити.
Позицията на ЕС за отлагането на реформи от страна на българската администрацията е, че сме поели ангажимент преди 10 г. за върховенство на закона, а повече времеви толеранс няма да има.

 

Изпълними ли са сроковете?


Срокът вече е даден и според оценките на ЕС на предоставените модели за реформи е изпълним. Време е за започване на реформи от наша страна в следващите 11 месеца.

Загубата на финансов суверенитет се дължи на липсата на върховенството на закона в някои страни като България. Сега БНБ определя лихвения процент, но формално. БНБ не е самостоятелна в това отношение, а води и съгласува своята политика с МВФ и европейските институции в следствие на подписаните договори за присъединяване с ЕС и отпуснатите дългосрочни заеми на страната. Не може европейския пазар да търпи негативи от неадекватната банкова регулация на една или друга страна. Това е защитен механизъм финансовите рискове от страни като нашата да не се пренасят на ниво ЕС, защото загубите могат да се измерят в милиарди евро.

Друг важен елемент за страни без върховенство на закона като България е така наречения компонентен риск. Като пример в момента БНБ следва общата ЕС политика на ЕС за основен лихвен процент 0. Поради високия риск за кредитите в България до 85 % лоши кредити в някои банки, пазарните лихви заедно със скритите и явни такси надминават 10 %. Ако се калкулира в обема на кредитите, отпуснатото количество бързооборотни кредити и кредити от заложни къщи като най-масови, то средната лихва би могла да бъде в диапазона 15-20%. Така потенциалното развитие на икономиката при 2-3% лихва е едно, а при 20% е друго. Така че това със суверенитета не е във вреда на потребителите, а е строг надзор.

Относно влизането ни в чакалнята на Еврозоната, преди да се упреква ЕС напомням, че натискът за започване на реформи е заради късите срокове, които излагат България на рискове с необратими щети. Забавянето на реформите до този момент е видно, а неформално трябваше до края на юли вече да са започнали действията на институциите. Отговорността си е изцяло наша, ако се провалят всичките ни съгласувани инициативи с ЕС през следващите месеци. Бремето на забавянето ще е тежко, като дано успеем да подобрим поне нивото си на експертиза, за да разберем проблемите и отговорностите си.

 

Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

еврозона, Банков съюз, какндидатура на България, условия

StreetInside

Древна японска техника за постигане на хармония

Петък, 28 Юли 2017 / На предела
Джин Шин Джицу е древна японска практика, която помага за преодоляване на натрупания стрес   Невидимите енергийни потоци циркулират около и през тялото, осигурявайки необходимата жизнена енергия за работата на вътрешните ни органи. През 1994 година Националният институт на здравето към [...]

Физици създадоха нова форма на материята

Петък, 10 Март 2017 / На предела
Доказаха, че невъзможните времеви кристали са истински    Физици създадоха нова форма на материята, при която атомите следват повтарящ се модел не в пространството, а във времето.Така наречените "времеви кристали" са възпроизведени успешно от два отделни екипа, а статия за постижен [...]