Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

По-нисък ДДС ще раздвижи икономиката

Четвъртък, 20 Юни 2019 / Общество
264
  • pixabay.com

ЕК дава свобода на държавите-членки в данъчната политика

 

В България се проявява учудващо твърдоглавие да не се намали ДДС и да не се въвежда диференциран данък добавена стойност за храни, лекарства, книги, учебници и др. И това не е някакво изискване, наложено от Европейската комисия.

Брюксел предложи нови правила, които дават повече гъвкавост на държавите членки да определят ставките на ДДС и създават по-благоприятна данъчна среда за растежа на малките и средните предприятия. С приемането на новите правила държавите от ЕС имат повече свобода при определянето на ставките на данъка. Благодарение на тези предложения страните от ЕС разполагат с по-голяма свобода да прилагат намалени ставки на ДДС към конкретни продукти или услуги. Освен стандартната ставка на ДДС, която е най-малко 15%, държавите членки могат вече да предвидят:

- две отделни намалени ставки в размер между 5% и стандартната ставка, избрана от държавата членка;

- едно освобождаване от ДДС (или т.нар. „нулева ставка“);

- една намалена ставка в размер между 0% и намалените ставки. В България от години се отправят искания за намаляване на ДДС върху лекарствата, учебниците, книгите и храните от първа необходимост, но диференцирана ставка ползват само услугите в туристическия сектор.

Освен облекчение за потребителите, намаляването на ДДС стимулира и ръста на икономиката. За страните от ЕС ставките на ДДС са полезен инструмент, с помощта на който те могат да преследват някои от своите политически цели.

 

Вижте още:

Данъчната реформа е алтернатива за икономиката

ЕК облекчава режимите за намаляване на ДДС

Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

ДДС, данъчна политика, храни, лекарства, икономика

Street of Hope

Книга за добродетелите

Събота, 17 Септември 2016 / Родители
  Излезе от печат сборник от 35 детски песни с ноти „Добродетели“   Книгата е създадена за родители и учители, които искат да бъдат в помощ на изграждането на характера на децата. Автори са специалистът Любов Миронова и музикалният педагог Камелия Данков [...]

Червеното и черното

Неделя, 03 Април 2016 / В клас
  Или защо шестобалната система на оценяване трябва да се промени През юли-август 1878 г. Марин Дринов, един от най-образованите българи в онази епоха, изработва по поръка на княз Дондуков-Корсаков предписание за организация на образованието в освободените земи – т.нар. Привремене [...]