Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Вдигат таксите за обучение в 13 университета

Сряда, 24 Април 2019 / В клас
214
  • pixabay.com

 

В 19 висши училища няма да има промяна

 

Министерският съвет утвърди таксите за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти за новата академична 2019/2020 година.

В 13 държавни висши училища размерът на таксите за обучение на студенти се увеличава с 5% до 63%, или от 30 до 270 лева спрямо размера на таксите за миналата учебна година. Това са Техническият университет – Габрово, Техническият университет – Варна, Националната художествена академия, Икономическият университет – Варна, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, УНИБИТ, НАТФИЗ, и др. Най-голямото увеличение от 63% е на ТУ Габрово и се отнася за студентите задочна форма на обучение в техническите науки.

В 19 държавни висши училища няма промяна в размера на таксите за обучение на студенти.

Намаление на таксите за студенти е направило Висшето строително училище „Л. Каравелов“ – София. В професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, студентите в задочна форма на обучение ще плащат 450 лева (при 540 лева за настоящата учебна година).

При таксите за обучение на докторанти при 5 държавни висши училища увеличението е средно с 20% (от 50 до 150 лева). Това са ХТМУ, МУ – Варна, НАТФИЗ, ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, и УНИБИТ. При 28 висши училища и Българската академия на науките няма промяна в размера на таксите за обучение спрямо тези от учебната 2018/2019 г.

Индикативният размер на таксата за кандидатстване е в размер на 50 лева при средна такса за обучение в държавните висши училища в размер на 800 лева за учебната 2019/2020 година. В държавните висши военни училища съответно таксата за кандидатстване е в размер на 30 лева при средна такса за обучение в размер на 750 лева.

Размерът на таксата за кандидатстване в БАН и научните организации е в размер на 30 лева при средна такса за обучение на докторанти в размер на 460 лева за учебната 2019/2020 година.

Предложените такси за учебната 2019/2020 година ще обхванат над 160 000 брой учащи, в т.ч. 155 000 студенти и 5000 докторанти в редовна и задочна форма на обучение в държавните висши училища. 

В 16 професионални направления тази година няма да има прием. Това засяга Аграрния университет в Пловдив, Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Лесотехническия в София, Медицинския университет в Плевен, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски, университетът по хранителни технологии в Пловдив, Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново.

Общият прием в държавните висши училища за бакалавър, магистър и доктор ще бъдат 43 276. В това число, първи курс бакалавър, след завършено средно образование са 36 984, което е с 1700 бройки по-малко от миналата година. В частните училища приемът за бакалаври, след завършено средно образование е 8200. Общият прием на студенти бакалавър в държавните и частни университети ще бъде близо 45 200. Общият прием в частните университети ще бъде 12 300, от които над 4100 са местата за магистър, след завършена степен бакалавър.

 

Вижте още:

Библиотеката като място на общуване

Софийският университет остава най-желан от кандидатстудентите

Повече пари за инженерните специалности

Ще следвам – нещо, някъде

Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

ВУЗ, висши училища, университети, студенти, такси, обучение, образование

StreetBoard

Всеки трети – с висше, всеки втори не го ползва

Четвъртък, 04 Август 2016 / Общество
Около 60% от завършилите университети работят по средна специалност   Около 30 на сто от българите на възраст 30-34 години у нас са с висше образование, става ясно от проучване на Евростат за образованието в ЕС през 2015 г. В категорията от 24-54 години висшистите у нас са около 1/3 от [...]

Все още има хора, които могат да ни научат какво е любов

Неделя, 23 Април 2017 / Истории от града
Защото ние сме закърмени с омраза. И с подозрение   Преди няколко дни се прибирах отнякъде. В „Младост 4“ винаги температурата е с един - два градуса по - ниска от тази в центъра на София. Или поне така ми се струва. Но не за това е моята история. Пред 115 пощенски клон царе [...]