Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Кулата в леденото езеро

Неделя, 05 Март 2017 / Приключения
    Посвещавам този разказ на моя приятел и колега Александър Драганов, чието сърце е по-голямо дори от самия него   Принц Глациус потупа коня по шията, подканяйки го да тръгват. Айторен тъкмо пощипваше хилавата тревица, плахо пробила снежния покров и изпръхтя недоволно, но се подчини и потегли. Престолонаследникът на Нордола бавно яздеше по криволичещия път, а в главата му се люшкаше мор [...]

StreetBoard

Спират всички асансьори без говорещи устройства

Вторник, 03 Януари 2017 / Общество
  Изискването беше въведено преди две години, но фирмите имаха гратисен период да оборудват кабинките   От днес Агенцията за метрологичен и технически надзор ще спира всички асансьори, които нямат вградени устройства за връзка при авария. Изискването е наложено от европейска дире [...]

И защо бяха стрес тестовете на банките?

Понеделник, 15 Август 2016 / Общество
От тях едва ли ще излезе информация за кредитите към свързани лица   Очаквах, когато БНБ обяви резултатите от стрес тестовете на банките у нас, да имаме повече информация за банковата ни система. Централната банка и одиторите би трябвало да са си свършили добре работата по оценките, за [...]