Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

д-р Милена Коцева


Милена Коцева е лекар по образование. След пет години клинична практика в областта на акушерството и гинекологията и малко преди да положи изпит за специалност, се налага да смени попрището и започва работа във фармацевтичната индустрия.

Работата ми в тези компании ми даде възможност да участвам пряко в процесите на регистрация и продажба на лекарствени продукти, както и да добия представа за разработката и производството им. През цялото това време, подобно на всички хора, аз и членове на семейството ми неведнъж сме се оказвали в ролята на пациенти. В тези моменти съм си давала сметка, че решенията как и с какво да се лекуваме сме вземали на основание така нареченото информирано съгласие, но информираността в тези случаи се е базирала далеч невинаги на обективно поднесената ни информация от лекаря или фармацевта, а по-често на медицинските познания (моите и на съпруга ми, който е клиницист) и на опита ми във фарма бизнеса. Факт е обаче, че всички онези хора, които нямат медицински и фармацевтични познания и опит, разчитат на предоставената им за съжаление понякога твърде оскъдна или изкривена информация. Гарантирам ви, че в системата на здравеопазването има много чисти и съвестни хора, които поставят на най-преден план здравето на пациентите си, но за съжаление и с абсолютна сигурност не всички са такива. Така стигнах до идеята да създам проекта Хомеостаза“.

 Статии на автора