Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Адриан Димитров


Адриан Димитров е икономически и финансов експерт, чиято основна работа е изработването на оценки на машини и съоръжения и съдебни експертизи. Голямата му страст са моторите и всичко, свързано с тях, автомобилите и музиката. Затова и това ще са темите, в които ще го виждате най-често.Статии на автора